Katalog produktów

Analizator azotu i białka DuMaster D-480

Analizator azotu i białka DuMaster D-480


DuMaster D-480 pracuje w oparciu o metodę Dumas, polegającą na wysokotemperaturowym spalaniu próbki w atmosferze tlenu.
Urządzenie przystosowane jest do pracy ciągłej, 24h/dobę , praktycznie bez nadzoru, przez 7 dni w tygodniu. Wbudowany 60 (lub opcjonalnie 120) miejscowy automatyczny podajnik próbek zarówno stałych jak i ciekłych, umieszczanych w cienkich kapsułkach z folii cynowej oraz krótki czas analizy jednej próbki (4-5 min) sprawia, że instrument ten charakteryzuje się wysoką przepustowością i pozwala zanalizować średnio 120 próbek w ciągu dnia roboczego.
W metodzie Dumas próbka zamknięta w kapsułce jest spalana w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora, w kontrolowanej atmosferze tlenu. Gazem nośnym jest CO2. Produkty spalania: O2,N2, NOx, CO2, CH4,SO2, H2O przechodzą przez katalizator, gdzie NOx są redukowane do N2 a tlen usuwany. H2O i inne gazy są po drodze odseparowywane, a azot cząsteczkowy jest mierzony w detektorze konduktometrycznym (TCD).
Analizator DuMaster D-480 jest sterowany przy użyciu oprogramowania pracującego w środowisku Windows, umożliwiającym ilościowe oznaczenie zawartości azotu z przeliczeniem na zawartość białka.
Aparat wymaga minimum zabiegów konserwacyjnych i  pracuje bez stosowania agresywnych odczynników chemicznych, używanych np. w metodzie Kjeldahla.
Zastosowanie czystego tlenu zapewnia całkowite utlenienie próbek organicznych, dzięki czemu możliwy jest precyzyjny pomiar zawartości azotu w ramach jednej metody analityczneji kalibracji w pełnym zakresie pomiarowym.

Zastosowanie:

Analiza produktów spożywczych, zbożowych, nasion oleistych, nawozów sztucznych, ochrona środowiska, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, produkcja pasz i napojów,
produkty organiczne, gleba, woda, plastiki, oleje, produkty ropopochodne.
Analizator pracuje zgodnie z wymogami norm:   AOAC 992.23, AOAC 992.15, AACC 46-30, AOAC 968.06, AOAC 993.13, DIN/ISO 13878.

Parametry techniczne:

 • krótki czas analizy (4 min./próbkę), duża przepustowość
 • możliwość pracy non-stop
 • analiza próbek o złożonej matrycy
 • niski koszt jednostkowy analizy
 • możliwość analizy próbek w postaci cieczy, ciał stałych i proszków
 • analiza próbek o masie do 1g
 • zakres pomiarowy do 500 mg N (0-100%)
 • stopień odzysku: >99,5%
 • przygotowanie próbek ograniczone do minimum
 • automatyczny system optymalizacji zużycia/kontroli tlenu (oszczędność gazu do 95%)
 • zastosowanie taniego CO2 zamiast powszechnie stosowanego drogiego He, jako gazu nośnego
 • duża stabilność systemu w czasie
 • dostęp/ładowanie próbek do autosamplera w dowolnym momencie w trakcie pracy urządzenia
 • dostępna dokumentacja kwalifikacyjna IQ/OQ

Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria


25 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

Copyrights © Donserv.pl 2014