Chromatografy cieczowe

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='1020' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50

Chromatograf cieczowy model BF-2002

Chromatograf cieczowy – oprogramowanie - model BF-2002. Wyspecjalizowane oprgramowanie chromatograficzne, do zastosowania z dowolna konfuguracją sprzętową. Dostpene rozniez wersje specjalistyczne do aplikacji takich analiza aminokwasów, nikotyna i woda w tytoniu, TVOC itp.

Chromatograf cieczowy model SY-810

Chromatograf cieczowy model SY-810

Chromatograf cieczowy model SY-8100. Chromatograf cieczowy o zwartek kompaktowej konstrukcji, pezznaczony do zatosowań badwczych jak i rutynowych analiz.

Copyrights © Donserv.pl 2014