Homogenizatory laboratoryjne

 

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='936' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Homogenizator model HO 4A Büchler

Homogenizator model HO 4A Büchler

Kompaktowy homogenizator z nożami do mechanicznego rozbijania do  próbek pochodzenia zwierzęcego, roślinnego wszystkich rodzajów jak również większych części do postaci jednolitej zawiesiny.

Homogenizator uniwersalny model B-400 Büchi

Homogenizator uniwersalny model B-400 Büchi

Homogenizator uniwersalny model B-400 Büchi Noże ze stali nierdzewnej lub ceramiczne, autoklawowalna membrana z PVDF (opcja), prędkość obrotowa: 9000 obr/min

Homogenizatory serii X CAT

Homogenizatory serii X CAT

Homogenizatory mechaniczne.

Homogenizatory typu stomacher model BAGMIXER® INTERSCIENCE

Homogenizatory typu stomacher model BAGMIXER® INTERSCIENCE

Homogenizacja próbek do badań mikrobiologicznych.

 

Copyrights © Donserv.pl 2014