Hydroliza tłuszczu

Półautomatyczne aparaty do hydrolizy tłuszczu zapewniają bezpieczną i szybką hydrolizę kwasową do 4 lub 6 próbek jednocześnie. Hydroliza tłuszczu może być prowadzona w oparciu o normy wymienione w opisach produktów.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='934' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `counter` DESC LIMIT 0,50
Półautomat do hydrolizy tłuszczu model E-416 BUCHI

Półautomat do hydrolizy tłuszczu model E-416 BUCHI

Półautomat do hydrolizy tłuszczu model E-416 BUCHI Półautomatyczny aparat do hydrolizy tłuszczów E-416 firmy BÜCHI zapewnia bezpieczną i szybką hydrolizę kwasową do 6 próbek jednocześnie. Jest aparatem całkowicie zgodnym z dyrektywami i normami oceny całkowitej zawartości tłuszczu w żywności i w paszach. Działa w oparciu o normy: PN-ISO 6492:2005, PN-EN ISO 6498:2012, PN-EN ISO 659:2010, PN-EN ISO 734-1:2008, PN-EN ISO 734-2:2010, PN-EN ISO 11085:2010, ISO 1443:1973, PN-ISO 1444:2000, PN-EN ISO 1735:2006, PN-EN ISO 1211:2011, PN-EN ISO 1736:2010, PN-EN ISO 7208:2010, PN-EN 1163:1999.

Półautomat do hydrolizy tłuszczu model B-411 BUCHI

Półautomat do hydrolizy tłuszczu model B-411 BUCHI

Półautomat do hydrolizy tłuszczu model B-411 BUCHI Półautomatyczny aparat do hydrolizy tłuszczów B-411 firmy BÜCHI zapewnia bezpieczną i szybką hydrolizę kwasową do 4 próbek jednocześnie. Jest aparatem całkowicie zgodnym z dyrektywą i normami oceny całkowitej zawartości tłuszczu w żywności i w paszach. Działa w oparciu o normy: PN-ISO 6492:2005, PN-EN ISO 6498:2012, PN-EN ISO 659:2010, PN-EN ISO 734-1:2008, PN-EN ISO 734-2:2010, PN-EN ISO 11085:2010, ISO 1443:1973, PN-ISO 1444:2000, PN-EN ISO 1735:2006, PN-EN ISO 1211:2011, PN-EN ISO 1736:2010, PN-EN ISO 7208:2010, PN-EN 1163:1999

Copyrights © Donserv.pl 2014