Komory III klasy bezpieczeństwa typ B2 wg normy PN-EN 12469:2000

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='851' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Komory laminarne serii Airstream®

Komory laminarne serii Airstream®

Komora III klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego Esco Airstream® jest skutecznym rozwiązaniem dla zapewnienia najwyższego stopnia ochrony operatora, produktu i środowiska w laboratoriach mikrobiologicznych o najwyższym stopniu zagrożenia. Posiada ściany boczne pełne, zapewnia pełną izolację od próbki, posiada śluzę umożliwiającą bezpiecznie wstawienie próbki, blat roboczy jednoczęściowy, dostępne warianty szerokości wewnętrznej: ok. 1,2m; 1,5m oraz 1,8m.

Copyrights © Donserv.pl 2014