Napięcie powierzchniowe

Dzięki napięciu powierzchniowemu powierzchnia cieczy przyjmuje właściwości sprężystej błony Z napięciem powierzchniowym mamy do czynienia na styku powierzchni cieczy z cieczą, ciałem stałym lub gazem. Dlatego napięcie powierzchniowe to istotny parametr warunkujący jakość produktów w wielu gałęziach przemysłu. Zapraszamy do zapoznania się w ofertą aparatów do pomiaru napięcia powierzchniowego.

 

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='730' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `counter` DESC LIMIT 0,50
Miernik typ PI-MT1A.KOM

Miernik typ PI-MT1A.KOM

Miernik typ PI-MT1A.KOM jest kompaktowym aparatem. W dostawie laptop do obsługi miernika. TENSJOMETRY PI-MT1A oraz PI-MT1A.KOM są w pełni automatycznymi aparatami z napędem elektrycznym o programowanej prędkości wyciągania pierścienia w zakresie od 0,01 do 5 mm/sek. Oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia w pełni automatyczną pracę z kontrolą napędu windy (np. wyciąganie pierścienia lub płytki pomiarowej) z obróbka zmian siły poprzez jej on-line pomiar. Wyświetlanie zmian siły, wyniku pomiaru jest na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej.

 

Miernik typ PI-MT1A

Miernik typ PI-MT1A

TENSJOMETRY PI-MT1A oraz PI-MT1A.KOM są w pełni automatycznymi aparatami z napędem elektrycznym o programowanej prędkości wyciągania pierścienia w zakresie od 0,01 do 5 mm/sek. Oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia w pełni automatyczną pracę z kontrolą napędu windy (np. wyciąganie pierścienia lub płytki pomiarowej) z obróbka zmian siły poprzez jej on-line pomiar. Wyświetlanie zmian siły, wyniku pomiaru jest na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej.

Miernik typ PI-MT1M

Miernik typ PI-MT1M

Miernik typ PI-MT1M jest półautomatycznym nisko-budżetowym aparatem z automatyczną detekcją i obróbką wyników pomiaru poprzez program na PC, z ręcznym napędem windy. Dostawa zawiera wagę analityczną, PC lub laptop (dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej). Oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia detekcję, obróbkę zmian siły poprzez pomiar na wadze analitycznej oraz wyświetlanie wyniku pomiaru na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej. Wyciąganie elementu pomiarowego, np. pierścienia z badanej cieczy odbywa się siłownikiem ręcznym z zalecaną prędkością. Można wykonać dowolną ilość pomiarów, tak aby otrzymać obróbkę statystyczną z serii pomiarów (m.in. wartość średnią, odchylanie standardowe, RSD pojedynczego pomiaru i wartości średniej).

Miernik typ PI-MT1M/S

Miernik typ PI-MT1M/S

TENSJOMETR PI-MT1M/S jest nisko budżetowym ręcznym aparatem, z ręczną – wzrokową detekcją maksymalnej siły na wyświetlaczu wagi i z ręcznym napędem windy. Dostawa nie zawiera wagi analitycznej, nie zawiera PC lub laptopa. Wyciąganie elementu pomiarowego, np. pierścienia z badanej cieczy, odbywa się siłownikiem ręcznym z zalecaną prędkością. Można wykonać dowolną ilość pomiarów (m.in. wartość średnią, odchylenia standardowe, RSD pojedynczego pomiaru i wartości średniej).

 

 

 

 

Copyrights © Donserv.pl 2014