Napięcie powierzchniowe

Aparat typ D-MT1A tensjometr


TENSJOMETR D-MT1A jest w pełni automatycznym aparatem z napędem elektrycznym o programowanej prędkości wyciągania pierścienia w zakresie od 0.1 do 10 mm/sek. Dostawa zawiera wagę analityczną, PC lub laptop ( dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej), oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia w pełni automatyczną pracę z kontrolą napędu windy ( np. wyciąganie pierścienia pomiarowego ) z obróbkę zmian siły poprzez pomiar na wadze analitycznej. Wyświetlanie wyniku pomiaru jest na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej. Oferta zawiera PC lub laptop ( dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej). Praca na aparacie polega na zadaniu próbki na stół pomiarowym i uruchomieniu zaprogramowanego pomiaru. Dalszy pomiar przebiega w sposób automatyczny. Można zaprogramować dowolna ilość pomiarów, tak aby otrzymać obróbkę statystyczną z serii pomiarów ( między innymi wartość średnią, odchylanie standardowe, RSD, pojedynczego pomiary i wartości średniej). Aparat mierzy temperaturę badanej próbki drukując ja w raporcie. Raport jest zgodny z zaleceniami GLP.

Aparaty pozwalają oznaczać automatycznie: 
° napięcie powierzchniowe i miedz fazowe cieczy 
° mierzyć metodą płytki i pierścienia 
° określać gęstość 
° uwzględniać korektę Harkinsa i Jordana 
° mierzyć kąt zwilżania za pomocą zanurzonej płytki
° ważyć na analitycznej wadze

Podstawowe dane techniczne: 
Zakres pomiarowy napięcia powierzchniowego i międzyfazowego: 1 do 5000 mN/m
Rozdzielczość pomiaru siły: 0.1 mg x g
Zakres pomiaru masy: 0 do 160 g 
Zakres pomiaru kąta: 10° to 170°( opcja) 
Software: Windows software wersja językowa polska z funkcją wyliczeniem wartości średniej, odchylenia standardowego oraz RSD oraz automatyzacją pomiarów
Raport jest zgodny z zaleceniami GLP,  zawiera dane pomiarowe cyfrowe i graficzne oraz opis  metody badania 
Wielkość próbki: ok. 10 ml lub większa
Zasilanie: 100 … 240 AC; 50… 60 Hz; 55 W
Wyjście cyfrowe: RS 232, USB, inne na zapytanie


20 + 5 =
* - pola wymagane
Copyrights © Donserv.pl 2014