Napięcie powierzchniowe

Miernik typ PI-MT1A

Miernik typ PI-MT1ATENSJOMETRY PI-MT1A oraz PI-MT1A.KOM są w pełni automatycznymi aparatami z napędem elektrycznym o programowanej prędkości wyciągania pierścienia w zakresie od 0,01 do 5 mm/sek. Oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia w pełni automatyczną pracę z kontrolą napędu windy (np. wyciąganie pierścienia lub płytki pomiarowej) z obróbka zmian siły poprzez jej on-line pomiar. Wyświetlanie zmian siły, wyniku pomiaru jest na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej.

Oprogramowanie posiada unikatową cechę jaką jest nakładanie krzywych napięcia powierzchniowego on-line.

Oferta zawiera PC lub laptop (dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej). Praca na aparacie polega na zadaniu próbki na stół pomiarowy i uruchomieniu zaprogramowanego pomiaru. Dalszy pomiar przebiega w sposób automatyczny. Można zaprogramować dowolną ilość pomiarów, tak aby otrzymać obróbkę statystyczną z serii pomiarów (m.in. wartość średnią, odchylanie standardowe, RSD pojedynczego pomiaru i wartości średniej). Aparat mierzy temperaturę badanej próbki, drukując ją w raporcie. Raport jest zgodny z zaleceniami GLP.

Zgodny m.in..  z normą:

- PN-90/C04809 Środki powierzchniowo czynne, oznaczanie napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego;

- ISO 6295, ASTM D971 Produkty petrochemiczne, oleje mineralne, oznaczanie napięcia międzyfazowego metodą pierścienia.

Aparaty pozwalają automatycznie:

  • Mierzyć napięcie powierzchniowe, międzyfazowe i kąt zwilżania cieczy;
  • Mierzyć metodą płytki i pierścienia;
  • Mierzyć gęstość na wadze;
  • Uwzględniać on-line korektę Zuidema-Watersa;
  • Mierzyć kąt zwilżania za pomocą płytki;
  • Ważyć na analitycznej wadze.

Podstawowe dane techniczne:

- Zakres pomiaru napięcia powierzchniowego i międzyfazowego: od 1 do 5000 mN/m;

- Rozdzielczość pomiaru napięcia 0,001 mN/m;

- Zakres pomiaru masy: od 0 do 160g;

Zakres pomiaru kąta zwilżania: od 10° do 170° (opcja);

- Pomiar temperatury próbki w zakresie – 20° do 100°C;

- Pomiar temperatury otoczenia w zakresie – 20° do 60°C;

- Software: Windows software wersja językowa polska z funkcja wyliczenia wartości średniej, odchylenia standardowego oraz RSD i automatyzacja pomiarów;

- Raport jest zgodny z zaleceniami GLP, zawiera dane pomiarowe cyfrowe i graficzne oraz opis metody badania;

- Wielkość próbki: ok. 10 ml lub większa;

- Zasilanie: 100…240 AC, 50…60 Hz; 55W;

- Wyjście cyfrowe: RS 232, USB, inne na zapytanie;

- Wymiary (szer. x gł. X wys.): 35cm x 28cm x 28cm;

Opcjonalnie proponujemy:

PI-MT-T1 – układ termo statyzujący z Peltierem, z komorą, pozwalający mierzyć próbkę w zakresie 0…+60°C (inny zakres na zapytanie).

Zestaw zawiera element pomiarowy typu pierścień lub płytkę do wyboru (dostarczamy pierścień, jeśli zamawiający nie określi się co dostarczyć).


25 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

Copyrights © Donserv.pl 2014