Penetrometry

Precyzyjny penetrometr typ PI-MP/FA

Precyzyjny penetrometr typ PI-MP/FA


Penetrometr typ/model PI-MP/FA jest  precyzyjnym,  automatycznym, laserowym, cyfrowym aparatem do badania penetracji, sztywności, twardości żeli, maści,  smarów, smarów plastycznych, produktów mazistych, petrolatum, artykułów spożywczych i innych substancji w składa  którego wchodzą następujące elementy:

 • cyfrowy  elektroniczny laserowy miernik pomiaru głębokości penetracji o zakresie pomiarowym 0...75mm ( inny zakres na zapytanie)  i rozdzielczości pomiarowej 0.01mm ( dokładności odczytu penetracji 0.01 mm)
 • pionowa winda sterowana automatycznie  do utrzymywania/opuszczania stożka penetrującego w badany materiał
 • urządzenie do automatycznego zwalniania stożka pomiarowego
 • statyw -  podstawa aparatu zapewniająca pionowe ustawienie wgłębnika oraz poziome ustawienia podstawy aparatu z poziomnica oczkową
 • wgłębnik ( stożek z trzpieniem)  wykonany zgodnie z normą np.  PN-EN - ISO 2137,   PN-88/C-04133, PN-84/C-04134, PN-82/C-04161, PN-EN 1426:2009, PN-EN 1015-4:2000, PN-V-04011-18:1999, ASTM D 5, ASTM, D 217, ASTM D 937, ASTM D 1403, DIN 51580, DIN 51579, DIN 51804 cz. 2, DIN 52010.Farmakopea Polską, Europejską, Amerykańską   lub innymi normami, przepisami  ( prosimy o kontakt celem uściślenia wymagań).
 • Monitor – ekran kolorowy dotykowy z wbudowaną klawiaturą ( o przekątnej 6.5 cala)  do pełnej obsługi aparatu oraz odczytu wyników pomiarów łącznie z pełną statystyką wyników ( wartość średnia, odchylenie standardowe, RSD,  wartość minimalna, wartość maksymalna, możliwość interpretacji on line wyników pomiarów, możliwość  wyświetlania krzywej pomiarowej w funkcji czasu pomiaru oraz wyświetlania wykresu pojedynczych wartości
 • Zegar cyfrowy wyświetlający  czas penetracji oraz czas rzeczywisty z dokładnością do 0.1 sek.
 • możliwość podłączenie czujnika temperatury PT 1000/PT 100 ( opcja ) mierzącego badany produkt
 • Aparat posiada wyjście na PC z możliwością jego sterowania za pomocą zewnętrznego komputera
 •  Znak CE

Kraj pochodzenia EU/Polska

Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych np. z normami:
 PN-EN - ISO 2137,   PN-88/C-04133, PN-84/C-04134, PN-82/C-04161, PN-EN 1426:2009, PN-EN 1015-4:2000, PN-V-04011-18:1999, ASTM D 5, ASTM, D 217, ASTM D 937, ASTM D 1403, DIN 51580, DIN 51579, DIN 51804 cz. 2, DIN 52010., Farmakopea Polską, Europejską, Amerykańską   lub innymi normami, przepisami  ( prosimy o kontakt celem uściślenia wymagań).

Podstawowe dane techniczne:

- Pomiar w pełnej skali

- Zakres pomiarowy: 0 …. 75 mm *

- Dokładność odczytu: 0.01 mm *

- Dokładność pomiaru czasu penetracji 0.1 sek. *

- Masa stożka: 102,50 +/- 0.05g *

- Masa trzpienia: 47,50 +/- 0.05 g *

- Zasilanie 230 V

- Wyjścia cyfrowe:  USB x 2,  RS 232 x 2,  Ethernet, w tym na drukarkę *

* inne wartości do uzgodnienia

Oprogramowanie aparatu PI-MP/FA

 • Polskojęzyczny software ( inny język na zapytanie)
 • Pełna obsługa aparatu
 • Programowanie własnych metoda badawczych
 • Monitor – ekran kolorowy dotykowy o przekątnej 6.5 cal  
  z wbudowaną klawiaturą do pełnej obsługi aparatu oraz
  odczytu wyników pomiarów łącznie z pełną statystyką
  wyników: wartość średnia, odchylenie standardowe, RSD, 
  wartość minimalna, wartość maksymalna,
  możliwość interpretacji on line wyników pomiarów,
  możliwość  wyświetlania krzywej pomiarowej
  w funkcji czasu pomiaru oraz wyświetlania wykresu
  pojedynczych wartości
 • Zapamiętywanie metod pomiaru, własnych
  programów badawczych
 • Eksport danych do programu Excel celem ich np. dalszej obróbce 
 • Każdorazowe zerowanie położenia trzpienia pomiarowego po starcie pomiaru
 • Możliwość tworzenia własnych raportów badań
 • Obsługa portów I/O (USB,  RS 323,  Ethernet….),
 • Wyświetlanie komunikatów o błędach aparatu
 • Obsługa serwisowa
 • Kalibracja aparatu na materiałach odniesienia
 • Kalibracja aparatu na płytkach wzorcowych
 • Zapamiętywanie wyników analiz nieograniczona ilość - zależna od pojemności nośnika

20 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

Copyrights © Donserv.pl 2014