Refraktometry

Pomiar współczynnika załamania światła jest metodą stosowaną przy badaniach właściwości fizykochemicznych różnych substancji. W aplikacjach tych do pomiarów wykorzystywane są refraktometry. Poniżej prezentujemy szeroką gamę refraktometrów firmy RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='578' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Autosampler R837

Autosampler R837

Autosampler model AutoFlexR837 Autosampler AUtoFlexR837 jest uniwersalnym samplerem próbek wspólpracującym z wszytskimi produktami firmy Rudolph Research Analytical, umożliwa stosowanie róznych naczyń na próbki, do 150 probek w serii, oraz posiada system poboru umożliwijący pobór probek z naczyn zamkniętych plastikowymi korkami.

Refraktometr model J157

Refraktometr model J157

Refraktometr model J157 Automatyczny cyfrowy refraktometr, z kontrolą oraz stabilizacją temperatury próbki układem Peltiera, zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb przemysłu spożywczego oraz chemicznego bazującego na roztworach wodnych. Analizowana próbka jest stabilizowana zarówno od góry jak i od dołu, umożliwiając minimalizację gradientu termicznego i ograniczenie parowania.

Refraktometr model J257

Refraktometr model J257

Refraktometr model J257 Automatyczny cyfrowy refraktometr, z kontrolą oraz stabilizacją temperatury próbki układem Peltiera, zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb przemysłu spożywczego oraz chemicznego bazującego wymagających szerokiego zakresu pomiarowego. Analizowana próbka jest stabilizowana zarówno od góry jak i od dołu, umożliwiając minimalizację gradientu termicznego i ograniczenie parowania.

Refraktometr model J357

Refraktometr model J357

Refraktometr model J357 Automatyczny cyfrowy refraktometr, z kontrolą oraz stabilizacją temperatury próbki układem Peltiera, zaprojektowany dla wymagających wysokiej dokładności i szerokiego zakresu pomiarowego. laboratoriów przemysłu chemicznego . Analizowana próbka jest stabilizowana zarówno od góry jak i od dołu, umożliwiając minimalizację gradientu termicznego i ograniczenie parowania.

Refraktometr model J457

Refraktometr model J457

Refraktometr model J457 Refraktometr cyfrowy dla najbardziej wymagających użytkowników, łączący w sobie największy zakres pomiarowy z największa dokładnością. Dostępny w szeregu opcji dla nauki i przemysłu. Współpracujący komputerami poprzez Ethernet. .

Refraktometr model J47

Refraktometr model J47

Refraktometr model J47 Automatyczny cyfrowy refraktometr, eliminujący niepewność i subiektywność odczytu z refraktometrów Abbego. Polecany głownie do przemysłu spożywczego. Umożliwia pomiar indeksu refrakcji (1,32-1,53) i stężenia sacharozy (0 – 95 BRIX).

Refraktometr model J57HA

Refraktometr model J57HA

Automatyczny cyfrowy refraktometr, z kontrolą oraz stabilizacją temperatury próbki układem Peltiera, zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb przemysłu spożywczego, umożliwia pomiary zawartości cukry w skali BRIX (0-100 BRIX) z dokładnością 0,01 BRIX, oraz indeksu refrakcji w zakresie 1,33 – 1,53 RI z dokładnością 0.00002RI.

Refraktometr model J57WR

Refraktometr model J57WR

Refraktometr model J57WR Automatyczny cyfrowy refraktometr, z kontrolą oraz stabilizacją temperatury próbki układem Peltiera, zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb przemysłu chemicznego, umożliwia pomiary indeksu refrakcji w zakresie 1,26 – 1,70 RI z dokładnością 0.0001RI.

Refraktometry ręczne

Refraktometry ręczne Proste refraktometry przenośne do badań w skali BRIX lub punktu zamarzania, do szybkich testów w miejscu poboru próbki.

System automatycznego podawania próbki i czyszczenia urządzenia ECS

System automatycznego podawania próbki i czyszczenia urządzenia ECS

System automatycznego podawania próbki i czyszczenia urządzenia ECS System ECS – stanowi etap pośredni pomiędzy autosamplerem a pomiarami ręcznymi, umożłiwając automatyzację mycia i przygotowania aparatu do kolejnego pomiaru.

 

Copyrights © Donserv.pl 2014