Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='482' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
EDX-Pocket III

EDX-Pocket III

EDX-Pocket III Spektrometr EDX Pocket III jest przenośnym spektrometrem rentgenowskim zaprojektowanym specjalnie do wykonywania analiz w terenie. Stanowi jeden z najmniejszych i najszybszych a przy tym najdokładniejszy spektrometr przenośny dostępny na rynku.

PI-MKX01

PI-MKX01

Miernik XRF typ PI-MKX 01 to klasyczny spektrometr laboratoryjny, pracujący na zasadzie spektrometrii rentgenowskiej EDXRF. Aparat wyposażony jest w detektor SDD, posiadający rozdzielczość od 125 do 140 eV, oraz lampę pracującą w zakresie do 50 keV. Wygodna, wysuwana automatycznie, komora próbek z rotacją naczynka pozwala na precyzyjne pomiary;

Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne

Spektrometry służą do bieżącej kontroli procentowej zawartości metali takich jak Fe, Zn, Pb, Cu i innych, w mierzonym medium, np. w strugach pulpy flotacyjnej. Zastosowanie znajdują m.in. w przemyśle: budowlanym, chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym.

Copyrights © Donserv.pl 2014