Precyzyjny Miernik Grubości i Gramtury Model: PI-MGG01

Miernik model PI-MGG01

Wyposażenie standardowe

Miernik PI-MGG01

Miernik model PI-MGG01 jest  precyzyjnym,  automatycznym, laserowym i fluorescencyjnym cyfrowym aparatem do mierzenia jednocześnie grubości i gramatury materiału z papieru, z wszelkiego rodzaju tworzyw w tym  folii. Miernik spełnia między innymi normę PN-EN ISO 536  Papier i Tektura, oznaczanie gramatury, PN-ISO 4593 Tworzywa sztuczne Folie i Płyty, oznaczanie grubości  metodą skaningu. Po nałożeniu próbki i wciśnięciu klawisza start pomiar wykonywany jest w sposób automatyczny. Próbka zgodnie z normami jest podczas pomiaru automatycznie  obciążana,  gwarantuje to wysoką precyzję i dokładność pomiaru.  W składa  aparatu wchodzą następujące elementy:

 • cyfrowy  elektroniczny laserowy miernik pomiaru grubości zakresie pomiarowym 0...50 mm ( inny zakres na zapytanie)  i rozdzielczości pomiarowej 0.001mm
 • automatyczne obciążanie próbki podczas pomiaru
 • sonda fluorescencyjna do pomiaru gramatury o zakresie  do 450 g/m²
 • stopka pomiarowa o średnicy 10 mm  i obciążeniu 0.5…1.0 N
 • Monitor – ekran kolorowy dotykowy z wbudowaną klawiaturą ( o przekątnej 6.5 cala)  do pełnej obsługi aparatu oraz odczytu wyników pomiarów łącznie z pełną statystyką wyników ( wartość średnia, odchylenie standardowe, RSD,  wartość minimalna, wartość maksymalna, możliwość interpretacji on line wyników pomiarów, możliwość  wyświetlania wykresu pojedynczych wartości
 • Zegar cyfrowy wyświetlający  czas rzeczywisty z dokładnością do 0.1 sek.
 • Aparat posiada wyjście na PC z możliwością jego sterowania za pomocą zewnętrznego komputera
 •  Znak CE
 • Kraj pochodzenia EU/Polska

  Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych np. z normami:
 •  PN-EN ISO 536  Papier i Tektura, oznaczanie gramatury,
 • PN-ISO 4593 Tworzywa sztuczne Folie i Płyty, oznaczanie grubości  metodą skaningu.

 

Podstawowe dane techniczne:

- Pomiar punktowy i skanujący

- Zakres pomiarowy grubości: 0 …. 50 mm *

- Dokładność odczytu: 0.001 mm *

- Zakres pomiarowy gramatury: 0… 450 g/m²

- Dokładność odczytu gramatury: 0.01 g/m²

- Dokładność pomiaru czasu 0.1 sek. *

- Pomiar gęstości pozornej

- Pomiar  objętości właściwej

- Zasilanie 230 V

- Wyjścia cyfrowe:  USB x 3,  RS 232 x 1,  Ethernet, w tym na drukarkę *

 * inne wartości do uzgodnienia

Oprogramowanie aparatu PI-MGG01:

 • Polskojęzyczny software ( inny język na zapytanie)
 • Pełna obsługa aparatu
 • Programowanie własnych metoda badawczych
 • Możliwość tworzenia własnych raportów badań
 • Obsługa portów I/O (USB,  RS 323,  Ethernet….),
 • Wyświetlanie komunikatów o błędach aparatu
 • Obsługa serwisowa
 • Kalibracja aparatu na materiałach odniesienia
 • Kalibracja aparatu na płytkach wzorcowych
 • Monitor – ekran kolorowy dotykowy o przekątnej 6.5 cal   z wbudowaną klawiaturą do pełnej obsługi aparatu oraz odczytu wyników pomiarów łącznie z pełną statystyką wyników: wartość średnia, odchylenie standardowe, RSD,  wartość minimalna, wartość maksymalna, możliwość interpretacji on line wyników pomiarów, możliwość  wyświetlania wykresu pojedynczych wartości
 • Zapamiętywanie metod pomiaru, własnych programów badawczych
 • Eksport danych do programu Excel celem ich np. dalszej obróbce 
 • Każdorazowe zerowanie aparatu
 • Zapamiętywanie wyników analiz nieograniczona ilość - zależna od pojemności nośnika
Copyrights © Donserv.pl 2014