Jednostki SI

Jednostki SI

JednostkaSymbolMiara
Metr m długość
Kilogram kg masa
Sekunda s czas
Amper A natężenie prądu elekrycznego
Kelwin K temperatura
Mol mol liczność materii
Kandela cd natężenie światła, światłość
Jednostki uzupełniające
Radian rad kąt płaski
Steradian sr kąt bryłowy

 

Copyrights © Donserv.pl 2014