Naprawy serwisowe

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go jako zlecenia naprawy lub wraz z urządzeniem przeznaczonym do naprawy.

Zlecenie naprawy serwisowej / wezwanie serwisu1

Zlecający

Identyfikacja urządzenia

Urządzenie ma / miało kontakt z:


Materiałem biologicznym


Substancjami chemicznymi


Inne

10 - 5 =
* - pola wymagane
1 Niepotrzebne skreślić
2 Sugerujemy osobę znającą dane urządzenie
3 Na podstawie dyrektywy Rady Unii Europejskiej 1998/81/WE Dziennik Urzędowy L 330 , 05/12/1998 P. 0013 - 0031
Copyrights © Donserv.pl 2014