Aparat TL 7550 trace w badaniach Uniwersytetu Śląskiego -Publikacja w Journal of Solution Chemistry

Na Uniwersytecie Śląskim, przy użyciu aparatu TL 7550 trace, zespół naukowy (w składzie którego był również DONSERV) wykonał badania cieczy jonowych. Wyniki badań opublikowano w Journal of Solution Chemistry wraz z informacją o używanym sprzęcie i metodzie pomiarowej.

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014