Przemysłowy sprzęt laboratoryjny

W zależności od branży, różnią się między sobą rodzajem wyposażenia oraz typem przeprowadzanych testów i analiz. Laboratoria przemysłowe mogą przyjmować formę niewielkiej pracowni analitycznej, ale równie często spotkamy się z sytuacją, w której badania prowadzi się na wielkiej hali. Pracownia badająca próbki spożywcze będzie się różnić od tej, która zajmuje się analizą produktów z tworzyw sztucznych, chemicznych, petrochemicznych czy metalurgicznych. Jeszcze inaczej będzie się prezentować wnętrze jednostki mikrobiologicznej.

Część zakładów posiada też własne laboratoria. Dzieje się tak wówczas, kiedy zachodzi potrzeba nieustannego monitorowania jakości produktu. Takie rozwiązanie jest często spotykane np. w przemyśle spożywczym. Każda partia produktów spożywczych, jeszcze zanim trafi na sklepowe półki, a potem prosto na nasze stoły, musi przejść pomyślnie kontrolę jakości przy użyciu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Specjalnie z myślą o przedstawicielach przemysłu spożywczego stworzyliśmy zakładkę, w której umieściliśmy aż kilkaset różnego rodzaju sprzętów laboratoryjnych. Są wśród nich aparaty do odparowywania próbek, badania aktywności wody, pomiaru gęstości nasypowej proszków, komory laminarne czy sterylizatory.

Pod ścisłym nadzorem laboratoryjnym pozostaje także przemysł chemiczny, metalurgiczny, produkujący tworzywa sztuczne oraz petrochemiczny. Dla każdej z tych branż przygotowaliśmy osobne kategorie ze sprzętem laboratoryjnym. Znajdują się tam przyrządy uniwersalne, które są na wyposażeniu każdej pracowni analitycznej oraz takie urządzenia, które są wykorzystywane w konkretnych przypadkach z poszczególnych branż: chemicznej, metalurgicznej, tworzyw sztucznych oraz petrochemicznej.

Zaopatrujemy także w profesjonalny sprzęt jednostki prowadzące badania mikrobiologiczne. Tak jak w pozostałych przypadkach, tak i w tym, wyposażenie pomieszczenia, w którym pracuje się na materiale klinicznym, będzie kluczowe dla pomyślnego przebiegu całego badania mikrobiologicznego. Mikrobiologia należy do działów objętych „specjalnym nadzorem”, co oznacza, że możliwość zarażenia drobnoustrojami jest tutaj szczególnie wysoka. Certyfikowany i atestowany sprzęt laboratoryjny zapewni najbezpieczniejsze warunki pracy.

Pomożemy skompletować aparaturę przeznaczoną dla jednostek badających próbki przemysłowe z branż: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, petrochemicznej, tworzyw sztucznych, mikrobiologicznej, ale nie tylko. Wśród naszych klientów są także pracownie analizujące skład pasz, farmaceutyków czy kosmetyków.


DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014