Mierniki skażenia promieniotwórczego

Bramka dozymetryczna typ BD-01Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją produktu na stronie producenta: dostępna tutaj

1. System pomiarowy oparty jest o specjalizowany sterownik mikroprocesorowy gwarantujący bardzo mały pobór mocy oraz odporność na zakłócenia elektroenergetyczne.  Istnieje też opcja zasilania systemu z akumulatorów bezobsługowych, co pozwala na uniezależnienie się od zaników napięcia zasilania, trwających nawet do 3 godzin. Sterownik ten może współpracować poprzez łącze RS 232C lub RS 485 z komputerami typu IBM PC.

2. Na życzenie Zamawiającego system może być wyposażony w modem do współpracy z siecią telekomunikacyjną i systemami wczesnego ostrzegania przed promieniowaniem jonizującym.

Możliwość sterowania za pomocą komputera lub klawiatury membranowej pozwalających na ustawianie progu alarmu oraz okresową kalibrację i testowanie.

Drukarka umożliwia wykonanie raportów o stanie radiacji w których zawarte są następujące dane: poziom dawki, data, godzina, minuta, sekunda pomiaru oraz numer rejestracyjny pojazdu. Sondy pomiarowe zainstalowane są na ramie tworzącej bramkę dla przejeżdżających pojazdów.

W skład sond wchodzą liniowe komory jonizacyjne - współpracujące ze specjalizowanymi, wysokostabilnymi przetwornikami prąd-częstotliwość o czułości 800 imp/1pA/sek. i współczynniku termicznym 0,008%/°C. Zestaw: komora - przetwornik jest termicznie skompensowany, co pozwala na uniezależnienie wskazań od wahań temperatur w zakresie -20 °C ÷ 45 °C. Zastosowanie liniowych komór jonizacyjnych pozwala na stabilną i dokładną pracę systemu w szerokich granicach zmian energii od 50 keV do 3,0 MeV.
Wykorzystanie cienkościennych, specjalistycznych liczników G-M pozwala na wykrycie źródeł promieniotwórczych typu β.

W przypadku konieczności wykrywania źródeł o mikroaktywności w bramce wykorzystywana jest inteligentna sonda scyntylacyjna. Wyposażona ona jest w miniaturowy zasilacz wysokiego napięcia oraz specjalistyczny przedwzmacniacz oraz kryształ NaI(TL) o objętości 5000 cm3.

W sondzie tej stosowany jest fotopowielacz ELECTRON TUBES (dawne EMI) wysokiej wydajności. Przy wykorzystaniu tej sondy oraz spektrometru możliwe jest również określenie energii źródła promieniotwórczego, a zatem określenie jego nazwy (Cs, Ba, Co, Ra, K, Th) oraz aktywności. Stałość parametrów metrologicznych zapewnia układ automatycznej stabilizacji widma, kompensujący zmiany zarówno warunków zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność i ciśnienie jak też wynikające z tego zmiany właściwości scyntylatora oraz zasilacza wysokiego napięcia.

Producent:
Polon-Izot sp. z o.o.,  Polska


5 + 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014