Destylacja z parą wodną

Metoda Kjeldahla jest metodą oznaczania azotu amonowego i aminowego występującego w wodzie, glebie lub produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową (mineralizowany) i analizowany łącznie ze związkami amonowymi obecnymi w próbce. Suma azotu amonowego i organicznego (nieazotanowego) jest określana w hydrochemii jako azot Kjeldahla lub azot ogólny. 

Proces prowadzi się w 3 etapach:

  1. Mineralizacja.
  2. Alkalizacja i destylacja.
  3. Wiązanie amoniaku i oznaczanie ilości azotu.


Wszechstronne rozwiązania BÜCHI w zakresie fermentacji i destylacji z parą wodną obejmują szeroki zakres zastosowań. Maksymalizacja wydajności ma zatem zasadnicze znaczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne oznaczanie białka według Kjeldahla, fermentację refluksową z użyciem wody królewskiej, czy też o bezpośrednią destylację parą wodną związków lotnych.

Od ponad 50 lat BÜCHI opracowuje doskonałe rozwiązania w zakresie oznaczania azotu metodą Kjeldahla i zastosowań pokrewnych. Rozwiązania BÜCHI obejmują innowacyjne produkty dla całego procesu, indywidualne wsparcie aplikacji, zaawansowane zarządzanie danymi i profesjonalną konserwację. Tysiące zadowolonych klientów na całym świecie w laboratoriach kontroli jakości i badawczo-rozwojowych korzysta z tych rozwiązań.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='993' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Autopodajniki próbek modele K-376, K-377

Autopodajniki próbek modele K-376, K-377

Autopodajniki próbek modele K-376, K-377 Dostępne są dwa modele autopodajników: 24 miejscowy (K-376) i 48 miejscowy (K-377)

Destylarka z parą wodną model K-350

Destylarka z parą wodną model K-350

Destylarka z parą wodną model K-350 Prosta destylarka do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla. Limit detekcji: 0.1 mg azotu, odzysk ≥99.5% . Brak regulacji wydajności generatora pary, zapamiętanie jednej metody destylacyjnej.

Destylarka z parą wodną model K-355

Destylarka z parą wodną model K-355

Destylarka z parą wodną model K-355 Prosta destylarka do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla. Limit detekcji: 0.1 mg azotu, odzysk ≥99.5% . Regulacja wydajności generatora pary, zapamiętanie do 9 różnych metod destylacji.

Destylarka z parą wodną model K-360

Destylarka z parą wodną model K-360

Destylarka z parą wodną model K-360 Destylarka o wysokim stopniu zautomatyzowania do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla. Limit detekcji: 0.1 mg azotu, odzysk ≥99.5% . Regulacja wydajności generatora pary, zapamiętanie do 50 różnych metod destylacji. Możliwość współpracy z zewnętrznym titratorem.

Destylarka z parą wodną model KjelMaster K-375

Destylarka z parą wodną model KjelMaster K-375

Destylarka z parą wodną model KjelMaster K-375 Destylarka w pełni zautomatyzowana, zawierająca wbudowany fabrycznie titrator firmy Metrohm jako składowy element urządzenia. Zestaw przeznaczony do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla. Limit detekcji: 0.1 mg azotu, odzysk ≥99.5%. Regulacja wydajności generatora pary, zapamiętanie do 100 000 wyników pomiarowych. Możliwość podłączenia autosamplera.

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014