Destylacja z parą wodną

Destylarka z parą wodną model K-350

Destylarka z parą wodną model K-350


Metodą  Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową  na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).
Destylarka wyposażona jest w klawiaturę z paroma przyciskami funkcyjnymi i dwa wyświetlacze LCD. Zastosowane rozwiązanie pozwala na automatyczne dozowanie NaOH do kolby z próbką oraz zaprogramowanie czasu destylacji.
Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu Kjeldahla skutecznie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
Aparat posiada cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą parametrów pracy urządzenia. Producent w modelu K-350 zastosował aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby destylacyjnej z próbką.
System oszczędnego zużycia wody chłodzącej zmniejsza koszty eksploatacyjne.
Destylarka, model K-350 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do oznaczania azotu i białka (Kjeldahl, Devard, TKN), zgodnie z obowiązującymi metodami (AOAC, EPA, ISO, DIN).

Zastosowanie:
oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.       
Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

Parametry techniczne:

Dwa cyfrowe wyświetlacze LCD parametrów pracy urządzenia

Limit detekcji :   ≥ 0,1 mg azotu.
Odtwarzalność (RSD):  ≤ ± 1 %.
Odzysk  ≥ 99,5%.
Automatyczne dozowanie NaOH
Destylacja w kolbach 300ml lub 500ml
Zapamiętanie jednej metody (czasu destylacji i objętości dozowanego reagenta)
Czujniki zamknięcia  ekranu ochronnego i drzwiczek serwisowych, obecności kolby  w destylarce
Timer
Sterowanie przepływem wody chłodzącej
Zasilanie 220-230V / 50-60Hz.
Moc grzewcza generatora pary:  2200 W.
Masa:  16.5 kg

Aparat wykonany zgodnie z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji  IQ/OQ.

Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria

Broszura.pdf

Broszura.pdf (pdf, 485.97 kb)


25 + 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014