Destylacja z parą wodną

Destylarka z parą wodną model K-355

Destylarka z parą wodną model K-355


Metodą  Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową  na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).
Destylarka wyposażona jest w klawiaturę z paroma przyciskami funkcyjnymi i dwa wyświetlacze LCD.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na:

  • automatyczne dozowanie NaOH (lub wody) do kolby z próbką,
  • regulację wydajności generatora pary,
  • zaprogramowanie czasu destylacji,
  • wprowadzenie do pamięci urządzenia 9 metod z zapamiętaniem: czasu destylacji, wydajności generatora pary i objętości dozowanego reagenta,
  • dozowanie kwasów dzięki zastosowaniu pompy kwasoodpornej.

Poza klasycznymi aplikacjami  destylarki K -355 można użyć do rozszerzonego zakresu oficjalnych metod destylacji z parą wodną, włączając metody wymagające różnych ilości wytwarzanej pary wodnej lub dozowania silnych kwasów przez specjalnej konstrukcji  pompy, odporne na działanie kwasów.

Przykładem takich dodatkowych możliwości aplikacyjnych destylarki K-355 jest destylacja alkoholi, fenoli, oznaczanie dwutlenku siarki (np. w winach) , lotnej kwasowości, formaldehydu czy też TVBN.
Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu Kjeldahla skutecznie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
Aparat posiada cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą parametrów pracy urządzenia. Producent w modelu K-355 zastosował aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby destylacyjnej z próbką, czujnik przepływu wody chłodzącej.
System oszczędnego zużycia wody chłodzącej pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
Destylarka, model K-355 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do oznaczania azotu i białka (Kjeldahl, Devard, TKN), zgodnie z obowiązującymi metodami (AOAC, EPA, ISO, DIN).

Zastosowanie:
oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.    
Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

Parametry techniczne:

Dwa cyfrowe wyświetlacze LCD parametrów pracy urządzenia
Limit detekcji :   ≥ 0,1 mg azotu.
Odtwarzalność (RSD):  ≤ ± 1 %.
Odzysk  ≥ 99,5%.
Automatyczne dozowanie NaOH lub wody do kolby destylacyjnej
Regulowana wydajność generatora pary (30 – 100%)
Destylacja w kolbach 300ml lub 500ml
Zapamiętanie 9 metod (czasu destylacji , wydajności generatora pary i objętości dozowanego reagenta)
Czujniki zamknięcia  ekranu ochronnego i drzwiczek serwisowych, obecności kolby  w destylarce
Timer
Sterowanie przepływem wody chłodzącej
Zasilanie 220-230V / 50-60Hz.
Moc grzewcza generatora pary:  2200 W.
Masa:  17 kg

Aparat wykonany zgodnie z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji IQ/OQ.

Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria

Broszura.pdf

Broszura.pdf (pdf, 485.96 kb)


10 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014