Elektrody laboratoryjne

Większość pH-metrów to w istocie mierniki potencjału, w których odczyn pH ustala się na podstawie pomiaru siły elektromotorycznej (SEM). Podczas pomiaru należy zanurzyć elektrodę w roztworze wzorcowym (o znanym pH) i skalibrować ją. Następnie elektrodę należy włożyć do roztworu badanego co pozwoli na porównanie wartości SEM i przeliczenie jej na skalę pH. Oferujemy również bardziej złożone elektrody i pH-metry dodatkowo zaopatrzone w termometry, ponieważ temperatura ma wpływ na pomiar pH.

Aby wykonać optymalne pomiary pH, należy wybrać najpierw właściwą elektrodę.

SI Analytics jest działającym na całym świecie producentem wysokiej klasy mierników i czujników do pomiaru pH/ORP, ISE, tlenu rozpuszczonego (D.O.) i przewodności. Do codziennej pracy, w laboratorium lub w zastosowaniach mobilnych dostępne są precyzyjne mierniki stołowe lub przenośne. Różnorodne elektrody zapewniają niezawodne i bezpieczne wyniki w różnych aplikacjach.

Oferujemy szereg elektrod do różnych zastosowań:

  • Elektrody do pomiaru pH (BlueLine, ScienceLine).
  • Elektrody do pomiaru zawartości tlenu (FDO).
  • Elektrody do pomiaru przewodności.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='962' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Elektrody serii BlueLine

Elektrody serii BlueLine

Elektrody typu BleuLine Elektrody typu BleuLine są podstawowymi, niskobudżetowymi elektrodami do pomarów pH, redox, przewodności, do powszechnych zastosowań

Elektrody serii IoLine

Elektrody serii IoLine

Elektrody typu IoLine Elektrody typu IoLine są elektrodami do pomarów pH, do najtrudniejszych zastosowań jest to linia szczególnie wykorzystywana przy pomiarach bardzo dokładnych, naukowych (np. mikroelektrody)

Elektrody serii ScienceLine

Elektrody serii ScienceLine

Elektrody typu ScienceLine Elektrody typu ScienceLine są elektrodami do pomarów pH, redox, przewodności, do wszechstronnych zastosowań jest to linia szczególnie wykorzystywana przy pomiarach bardzo dokładnych, naukowych (np. mikroelektrody)

 

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014