Kalorymetry

Co to jest kalorymetria?

Kalorymetria jest działem chemii oraz termodynamiki, który zajmuje się technikami mierzenia ciepła podczas różnych procesów i zjawisk fizycznych. Dotyczy to również procesów badawczych przeprowadzanych w laboratoriach. Do przeprowadzania pomiarów służy kalorymetr. Budowa kalorymetru jest stosunkowo prosta. Urządzenie składa się z dwóch naczyń – wewnętrznego i zewnętrznego, podstawki termoizolacyjnej, mieszadła i termometru.

Zastosowanie kalorymetrów

Kalorymetry znajdują szerokie zastosowanie w laboratoriach petrochemicznych do wyznaczania ciepła spalania a także do obliczania wartości opałowej różnych substancji. Jedną z form urządzenia jest bomba kalorymetryczna, która umożliwia prowadzenie badań w warunkach wyższego ciśnienia. Są też stosowane w określaniu kaloryczności składników żywności, leków, pasz, konserwantów itp.

Rodzaje kalorymetrów

Kalorymetry, jakie oferuje Donserv można podzielić na standardowe – niewybuchowe (z płaszczem suchym lub mokrym) oraz detonacyjne – wybuchowe. Urządzenia dzieli się też na izotermiczne, w których temperatury osłony i naczynka wewnętrznego są stałe, adiabatyczne – w których temperatury stałe zmieniają się podczas eksperymentu oraz pozostałe, w których warunki pomiarów są różne.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='1220' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014