Konduktometry

Konduktometry, czasami nazywane miernikami przewodności elektrycznej (EC), służą do pomiaru przewodności, zasolenia, a czasami rezystywności. Stosuje się je do pomiarów przewodności wody ultra czystej, gruntowej, czystej, rzecznej, ścieków, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, podczas procesów produkcyjnych, podczas procesów galwanizacji, do pomiarów zawartości soli w glebie i w hydroponice.

W zależności od miejsca pracy, oferujemy odpowiednie urządzenia:

  • Przenośne konduktometry do pracy w terenie.
  • Przenośne konduktometry do prac laboratoryjnych i terenowych.
  • Konduktometry laboratoryjne (stołowe).
  • Konduktometry przemysłowe (do pomiarów ciągłych).

Pomiary przewodności w temperaturach innych niż temperatura odniesienia wymagają wprowadzenia odpowiedniego współczynnika (temperatury), co bardzo często stanowi problem, ale ma największy wpływ na dokładność pomiaru. W naszych konduktometrach (wybrane modele) można wybrać automatyczne wprowadzenie zmiennego współczynnika dla wody naturalnej i ultra czystej, co znacznie ułatwia pracę i zwiększa dokładność pomiaru. Oferowane mierniki różnią się od siebie dokładnością, zakresem pomiarowym i dodatkowymi funkcjami.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='836' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014