Kriostaty

Kriostaty są to urządzenia do utrzymywania stałej, niskiej temperatury. Najprostszym jest naczynie Dewara napełnione substancją chłodzącą, np.: lodem, acetonem, kriohydratami, mieszaniną zestalonego ditlenku węgla z alkoholem, ciekłym azotem, toluenem, ciekłymi gazami wrzącymi pod ciśnieniem lub zestalonymi gazami. Konstrukcja kriostatu powinna zapewnić ograniczenie dopływu ciepła z zewnątrz — jako izolację od otoczenia stosuje się próżnię, w której umieszcza się do kilkudziesięciu ekranów refleksyjnych (tzw. superizolacja). 

Gama oferowanych przez nas urządzeń składa się z termostatów grzewczo-chłodzących o temperaturach przechowywania próbek od -90°C do 200°C. Pojemności w zależności od modelu wąchają się od 2,50 l do 30l.

Parametry niektórych dostępnych u nas kriostatów grzewczo chłodzących mogą Państwo znaleźć wybierając poszczególne produkty poniżej. Producentem oferowanych kriostatów jest znana i ceniona firma HUBER.

Prostsze naczynia Dewara, kriostaty do przechowywania próbek w ciekłym azocie znajdują się w kategorii „Zbiorniki na ciekły azot”.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='828' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Kriostaty - termostaty grzewczo-chłodzące od -25ºC do 200ºC

Kriostaty - termostaty grzewczo-chłodzące od -25ºC do 200ºC

Kriostaty, termostaty grzewczo-chłodzące od -25ºC do 200ºC Małogabarytowe termostaty grzewczo-chłodzące do termostatowania zamkniętych oraz otwartych obiektów zewnętrznych.

Kriostaty - termostaty grzewczo-chłodzące od -45ºC do 200ºC

Kriostaty - termostaty grzewczo-chłodzące od -45ºC do 200ºC

Kriostaty -termostaty grzewczo-chłodzące od -45ºC do 200ºC Rodzina małogabarytowych termostatów grzewczo-chłodzących do termostatowania małych obiektów wewnątrz łaźni oraz termostatowania zewnętrznego.

Kriostaty - termostaty grzewczo-chłodzące od -90ºC do 200ºC

Kriostaty - termostaty grzewczo-chłodzące od -90ºC do 200ºC

Kriostaty -termostaty grzewczo-chłodzące od -90ºC do 200ºC Pojemności łaźni: od 5 do 26 litrów z systemem kontroli pompowania.

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014