Lepkościomierze laboratoryjne (lepkość kinematyczna)

Lepkościomierz kapilarny seria RHEOTEST LK

Lepkościomierz kapilarny seria RHEOTEST LK


Ten nowej generacji wiskozymetr kapilarny zwiększa sprawność i dokładność pomiarów w laboratoriach kontroli jakości, na przykład: w browarach i brzeczkowniach (kontrola lepkości piwa i brzeczki), fabrykach produkujących wyroby malarskie lub farby graficzne, przedsiębiorstwach chemicznych i metalurgicznych (do jakościowej kontroli roztworów polimerów), przedsiębiorstwach mleczarskich, przetwórstwa warzywnego i owocowego oraz przemysłu spirytusowego i olejowego.
Jeden cykl pomiarowy trwa jedynie 25 sekund. Na wyświetlaczu pokazywana jest wartość mierzonej lepkości, mierzona temperatura oraz lepkość w odniesieniu do skompensowanej temperatury.
Opcjonalnie może być dostarczony płaszcz termostatowania układu pomiarowego.
Opatentowany układ pomiarowy wykonany ze stali nierdzewnej może być szybko i skutecznie wyczyszczony i w normalnym użyciu nie ulega uszkodzeniu.
Zintegrowany program komputerowy, jedynie z czterema elementami operacyjnymi i połączenie szeregowe RS 232 C gwarantują prostą obsługę, automatyczne wykonywanie cykli pomiarowych oraz dokumentowanie mierzonych wielkości.
Stosując komputer PC, nasz specjalny program oparty na systemie WINDOWS i nasz automatyczny próbnik pozwala na szybkie zainstalowanie zautomatyzowanej stacji pomiarowej.

Zakres pomiarowy, (mPas)

1 ... 1 x 104

Kapilara nr 1

1 ... 20

Kapilara nr 2

5 ... 100

Kapilara nr 3

20 ... 400

Kapilara nr 4

100 ... 2000

Kapilara nr 5

500 ... 10000

Kapilara s

pecjalna nr 6

1 ... 3

Zakres temperatury, (°C)

0 ... 80

Lepkościomierz kapilarny LKD 1.1
Urządzenie spełnia normy: DIN ISO 2909, DIN EN ISO 3104, ASTM D2270-04, ASTM D445
Podstawowy aparat LKD 1.1, wersja -10oC do 105 oC (inny zakres temperaturowy możliwy) z termostatowanym systemem pomiarowym i dwoma termostatowanymi naczyniami na próbkę oraz czujnikiem temperatury Pt 100, do określania:
• Lepkości dynamicznej
• Gęstości
• Lepkości kinematycznej

Łatwa obsługa i szybkość pomiaru gwarantują wysoką wydajność.
Wyniki są wyświetlane z uwzględnieniem kompensacji temperatury.

Stanowisko do automatycznego pomiaru lepkości to jest do pomiaru
zależności lepkości kinematycznej od temperatury substancji takich jak:
• Produktów ropopochodnych
• Olejów syntetycznych
• Olejów przepracowanych
Wyniki pomiarów odpowiadają normom:
• DIN ISO 2909, DIN EN ISO 3104
• ASTM D2270-04, ASTM D445

Ekonomiczna alternatywa do relatywnie drogich w eksploatacji lepkościomierzy ze szklaną kapilarą.
Określenie lepkości odbywa się przy pomocy tylko jednego pomiaru, co przyczynia się do zmniejszenia nakładu pracy.
Automatyzacja pomiaru zapobiega subiektywnym błędom.

Dane techniczne:
Zakres pomiarowy lepkości:   ok. 0,5 do 1600 mPas
Zakres pomiarowy gęstości: ok. 0,5 do 1,5 g/cm3
Automatyczne przeliczenie na lepkość kinematyczną
Zakres temperatury: -5oC do 105 oC  
Zasilania: 230 V/60 Hz
Błąd względny pomiaru: 0,5% od górnej wartości pomiaru
Powtarzalność:  0,25% od górnej wartości pomiaru

Zastosowanie:
Urządzenie spełnia wymagania norm: DIN ISO 2909, DIN EN ISO 3104, ASTM D2270-04, ASTM D445

Producent:
Rheotest Niemcy

Farby i powloki.pdf

Farby i powloki.pdf (pdf, 256.41 kb)

Farmacja i kosmetyki.pdf

Farmacja i kosmetyki.pdf (pdf, 248.05 kb)

Sieciowanie.pdf

Sieciowanie.pdf (pdf, 162.69 kb)

Substancje smarne.pdf

Substancje smarne.pdf (pdf, 229.27 kb)

Zywnosc i napoje.pdf

Zywnosc i napoje.pdf (pdf, 188.66 kb)


5 + 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014