Metoda Karl Fischer

Miareczkowanie Karla Fischera jest metodą miareczkowania w chemii analitycznej do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce. Metoda ta zaliczana jest do akwametrii. Stosuje się w niej miareczkowanie kulometryczne lub wolumetryczne. Miareczkowanie metodą Karla Fischera w celu oznaczenia zawartości wody to jedna z najczęściej używanych metod miareczkowania. Metoda opublikowana przez niemieckiego petrochemika Karla Fischera w 1935 roku zyskała duże uznanie ze względu na wielką różnorodność zastosowań i próbek. Metoda ta posiada wiele zalet, do których zaliczyć można wysoką dokładność i precyzję, selektywność w stosunku do wody oraz krótki czas trwania analizy. Jest to metoda miareczkowania w chemii analitycznej, służąca do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce.

Przedstawiamy polecane przez nas aparaty firmy SI Analytics służące do przeprowadzania oznaczeń metodą Karla Fischera. Aparaty wykorzystują miareczkowanie kulometryczne, jak również wolumetryczne. Są szybkie, łatwe w obsłudze i dokładne, dzięki czemu będą stanowić cenny element wyposażenia Państwa laboratorium.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='758' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
TitroLine 7500 KF

TitroLine 7500 KF

Aparat typ TitroLine 7500KF Aparat typ TL 7500KF jest sprzętem laboratoryjnym służącym do dokładnego oznaczenia zawartości wody metoda Karla Fischera, metodą volumetryczną

TitroLine 7500 KF trace

TitroLine 7500 KF trace

Aparat typ TitroLine 7500 KF trace Aparat typ TL 7500 KF trace jest sprzętem laboratoryjnym służącym do dokładnego oznaczenia zawartości wody metoda Karla Fischera, metodą kulometrycznie.

TitroLine 7750

TitroLine 7750

Aparat typ TitroLine 7750 Aparat typ TL 7750 jest uniwersalnym titratorem służącym do dokładnego oznaczenia zawartości wody metoda Karla Fischera, metodą volumetryczną oraz do innych rodzjów miereczkowań ( pH metrycznych, potencjometrycznych, konuktometrycznych, redox, dead stop, fotmetrycznych).

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014