Mierniki poziomu

Mierniki i sygnalizatory poziomu są wykorzystywane do bezstykowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, kruszyw, proszków i ciał stałych. Wiązka promieniowania, po przejściu przez badaną próbkę, pada na detektor obliczający zmiany promieniowania. Program przelicza różnicę tych zmian na wielkość poziomu. Cyfrowoanalogowe dane z urządzenia mogą być wykorzystane do sterownia pompami, zaworami lub innymi elementami wykonawczymi regulującymi mierzony poziom.

Zastosowanie:

 • Pomiar poziomu stężonych roztworów takich jak kwasy, zasady czy sole oraz zawiesiny.
 • Monitorowanie procesu krystalizacji oraz polimeryzacji.
 • Pomiar poziomu ciał stałych na przykład kruszywa na taśmociągach.
 • Pomiar poziomu proszków.
 • Pomiar stopnia napełnienia butli, zbiorników.

Funkcje:

 • Pomiar i sygnalizacja mierzonego poziomu.
 • Wynik pomiaru podawany jest na wyświetlaczu cyfrowym i wyjściach analogowo-cyfrowych.
 • Praca ciągła przystosowana do panujących warunków przemysłowych.
 • Automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników.
 • Automatyczna korekta temperaturowa.
 • Protokoły: MODBUS RTU, HART.
SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='749' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50

Miernik poziomu serii MP

Mierniki poziomu serii MP Miernik poziomu MP-03 i MP-04 są to przemysłowe urządzenia mierzące w sposób ciągły, on –line, bezstykowo, najczęściej są one zainstalowane na linii produkcyjnej, rurociągach, kotłach, zbiornikach w strefach zagrożonych wybuchem, bądź iskrzeniem

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014