Spektrometry promieniowania gamma

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='747' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Miernik stężenia pierwiastków promienitwórczych typ MAZAR-01

Miernik stężenia pierwiastków promienitwórczych typ MAZAR-01

Wielokanałowy spektrometr gamma typ PI-MAZAR 02 jest precyzyjnym urządzeniem laboratoryjnym do ilościowego oznaczania pierwiastków promieniotwórczych – potasu, radu oraz toru (i innych) w badanych materiałach. Możliwe jest też oznaczanie pierwiastków promieniotwórczych o energiach promieniowania w zakresie od ok. 50 keV do 3,2 MeV a nawet w zakresie innych energii po uprzednim ustaleniu. Wynik pomiaru podawany jest w Bq na kilogram badanej substancji (Bq/kg). Eksploatowane przez wiele lat ołowiane osłony w wysokim stopniu eliminują wpływ promieniowania zewnętrznego (pochodzenia naturalnego oraz będącego efektem ludzkiej działalności – próbne wybuchy jądrowe i termojądrowe, awarie reaktorów itp.) na wynik pomiaru.

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014