Spektrometry promieniowania gamma

Miernik stężenia pierwiastków promienitwórczych typ MAZAR-01

Miernik stężenia pierwiastków promienitwórczych typ MAZAR-01


Zapraszamy do zapoznania się z opisem bezpośrednio na stronie producenta:

http://www.polonizot.pl/produkty/246,Mierniki+st%C4%99%C5%BCenia+pierwiastk%C3%B3w+promieniotw%C3%B3rczych.html

Zastosowanie:

  • Analizator przeznaczony jest do określenia stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych, żywności, glebie, skałach, odpadach przemysłowych itp.
  • Badania te pozwalają wyeliminować materiały o nadmiernej radioaktywności stosowane w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi i dla inwentarza żywego.
  • Wyniki badań stanowią podstawę udzielania aprobat technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r (Dz.U. Nr 4 poz. 29) w sprawie: wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz  kontroli zawartości tych izotopów
  • Konieczność badania materiałów stosowanych w budownictwie na obecność naturalnych pierwiastków promieniotwórczych wynika z obowiązującej w kraju ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. Nr 3 poz.18), a szczegółowe wymagania określa, ustanowiona przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instrukcja Nr 455/2010.

Producent:
Polon-Izot sp. z o.o., Polska  


15 - 5 =
* - pola wymagane
DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014