Napięcie powierzchniowe

Aparat typ D-MT1M tensjometr


TENSJOMETR D-MT1M jest półautomatycznym niskobudżetowtym aparatem z automatyczną detekcją i obróbką wyników pomiaru poprzez program na PC, z ręcznym  napędem windy. Dostawa zawiera wagę analityczną,  PC lub laptop ( dostarczamy laptop jeśli zamawiający nie poda inaczej). Oprogramowanie na PC w języku polskim zapewnia detekcję, obróbkę zmian siły poprzez pomiar na wadze analitycznej oraz wyświetlanie wyniku pomiary na ekranie PC w formie cyfrowej i graficznej. Wyciąganie elementu pomiarowego  np. pierścienia z badanej cieczy odbywa się siłownikiem ręcznym z zalecaną prędkością. Można wykonać dowolną ilość pomiarów, tak aby otrzymać obróbkę statystyczną z serii pomiarów ( między innymi wartość średnią, odchylanie standardowe, RSD, pojedynczego pomiary i wartości średniej
Raport jest zgodny z zaleceniami GLP,  zawiera dane pomiarowe cyfrowe i graficzne oraz opis  metody badania 

Aparaty pozwalają oznaczać automatycznie: 
° napięcie powierzchniowe i miedz fazowe cieczy 
° mierzyć metodą płytki i pierścienia 
° określać gęstość 
° uwzględniać korektę Harkinsa i Jordana 
° mierzyć kąt zwilżania za pomocą zanurzonej płytki
° ważyć na analitycznej wadze

Podstawowe dane techniczne: 
Zakres pomiarowy napięcia powierzchniowego i międzyfazowego: 1 do 5000 mN/m
Rozdzielczość pomiaru siły: 0.1 mg x g
Zakres pomiaru masy: 0 do 160 g 
Zakres pomiaru kąta: 10° to 170°( opcja) 

Software: Windows software wersja językowa polska z funkcją wyliczeniem wartości średniej, odchylenia standardowego oraz RSD oraz automatyzacją pomiarów
Raport: zgodny z GLP z graficznym przedstawieniem wyników pomiaru oraz statystyką i opisem badania 
Wielkość próbki: ok. 10 ml lub większa
Zasilanie: 100 … 240 AC; 50… 60 Hz; 55 W
Wyjście cyfrowe: RS 232, USB, inne na zapytanie


10 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014