Penetrometry

Niskobudżetowy penetrometr typ PI-MP/SA

Niskobudżetowy penetrometr typ PI-MP/SA


Penetrometr typ PI-MP/SA jest automatycznym cyfrowym aparatem do badania penetracji, sztywności, twardości żeli, maści, artykułów spożywczych i innych substancji w składa którego wchodzą następujące elementy:

  • cyfrowy elektroniczny miernik pomiaru głębokości penetracji o zakresie pomiarowym 0...65 mm i rozdzielczości pomiarowej 0.01mm ( inny zakres pomiarowy na zapytanie)
  • pionowego pręta do utrzymywania/opuszczania części wgłębiającej się do próby
  • urządzenia do automatycznego zwalniania stożka pomiarowego
  • statywu zapewniającego pionowe ustawienie wgłębnika oraz poziome ustawienia podstawy aparatu z poziomnicą oczkową
  • wgłębnika wykonanego zgodnie z normami lub według Faramkopei

Odczyt wyniku pomiaru – głębokość zagłębienia się stożka pomiarowego w badany materiał jest cyfrowy. W dostawie opcjonalne oprogramowanie na PC pod Windows w języku polskim ( zapewnia odczyt penetracji w funkcji czasu w formie graficznej i cyfrowej). 

Aparat całkowicie spełnia wymogi Farmakopei i pozwala pracować wg procedury Farmakopei lub według innych nadesłanych nam norm. W dostawie instrukcja obsługi po polsku certyfikat CE producenta oraz kabel łączący aparat z PC. Na życzenie dostarczamy również PC. 

Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych np. z normami:
PN-EN - ISO 2137, PN-88/C-04133, PN-84/C-04134, PN-82/C-04161, PN-EN 1426:2009, PN-EN 1015-4:2000, PN-V-04011-18:1999, ASTM D 5, ASTM, D 217, ASTM D 937, ASTM D 1403, DIN 51580, DIN 51579, DIN 51804 cz. 2, DIN 52010.

Podstawowe dane techniczne:

  • cyfrowy elektroniczny miernik pomiaru głębokości penetracji o zakresie pomiarowym 0...65 mm i rozdzielczości pomiarowej 0.01mm ( inny zakres pomiarowy na zapytanie)
  • pionowego pręta do utrzymywania/opuszczania części wgłębiającej się do próby
  • urządzenia do automatycznego zwalniania stożka pomiarowego
  • statywu zapewniającego pionowe ustawienie wgłębnika oraz poziome ustawienia podstawy aparatu z poziomnicą oczkową
  • wgłębnika wykonanego zgodnie z normami lub według Faramkopei

Zastosowanie:

Penetrometr typ PI-MP/SA jest automatycznym cyfrowym aparatem do badania penetracji, sztywności, twardości żeli, maści, artykułów spożywczych i innych substancji.

Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych np. z normami:
PN-EN - ISO 2137, PN-88/C-04133, PN-84/C-04134, PN-82/C-04161, PN-EN 1426:2009, PN-EN 1015-4:2000, PN-V-04011-18:1999, ASTM D5, ASTM D217, ASTM D937, ASTM D1403, DIN 51580, DIN 51579, DIN 51804 cz. 2, DIN 52010.

Producent:
DONSERV


10 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014