Penetrometry

Penetrometr typ D-MP.SA 02

Penetrometr typ D-MP.SA 02


Urządzenie pozwala na zrealizowanie oznaczeń zgodnych  z normami: PN-EN ISO 2137, ASTM D217, ASTM D1321-04, PN-88/C-04133,  PN-82/C-04161; Farmakopea Polską, Europejską, Amerykańską lub innymi normami, przepisami (prosimy o kontakt celem uściślenia wymagań).

Zastosowanie:
Penetrometr typ D-MP.SA 02 jest niskobudżetowym, automatycznym cyfrowym aparatem do badania penetracji, sztywności, twardości żeli, maści, smarów, smarów plastycznych, produktów mazistych, petrolatum, artykułów spożywczych i innych substancji.

Podstawowe dane aparatu:
- cyfrowy odczyt wynik pomiaru - głębokości zagłębienia się stożka pomiarowego, igły penetracyjnej w badany materiał podczas zdefiniowanego czasie penetracji (najczęściej przyjmuje się 5 sekund). 

Podstawowe dane techniczne:

  • Pomiar w pełnej skali
  • Zakres pomiarowy: 0 …. 500 jednostek penetracji *
  • Dokładność odczytu: 0.01 mm*
  • Dokładność pomiaru czasu penetracji 0.1 sek. (opcja)*
  • Masa stożka: 102,50 +/- 0.05 g*
  • Masa trzpienia: 47,50 +/- 0.05 g*
  • Zasilanie 230 V
  • Wyjścia cyfrowe: USB.

Istotne elementy budowy aparatu:

- wysokiej klasy cyfrowy miernik zagłębienia;

- pionowy statyw do utrzymywania/opuszczania wgłębnika do próby;

- urządzenie do automatycznego zwalniania wgłębnika pomiarowego;

- cyfrowy kontroler zapewniający automatyczny odczyt penetracji po zaprogramowanym czasie (najczęściej 5 sekund);

- statyw zapewniający pionowe i centryczne ustawienie elementu penetrującego względem próbki, z poziomnicą oczkową;

- cyfrowy miernik temperatury wraz z termostatem (opcja)*;

- naczynie penetrujące**;

- element penetrujący**;

- 0programowanie na PC ( zgodne z GLP z raportem testu ) opcja;

 

Znak CE

Kraj pochodzenia: EU/Polska

 

* inne wartości do uzgodnienia

** wykonanie według zaleceń klienta, aplikacji, norm

 


10 + 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014