Przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych

Sterylizacja i dozowanie pożywek

Podczas przygotowywania pożywek należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Pożywki muszą być przygotowane w sposób sterylny i ostrożny, aby nie uszkodzić delikatnych składników. W szczególności, pożywki wrażliwe na wysoką temperaturę nie mogą być zbyt długo na nią narażone. Podłoża zawierające agar muszą być wcześniej rozlane, a następnie całkowicie rozpuszczone i wysterylizowane przez ogrzewanie w jak najkrótszym czasie. Późniejszy proces napełniania szalek Petriego w sposób sterylny jest często pracochłonny i czasochłonny. Ponadto, istnieją duże oczekiwania co do jakości płytek z agarem. Warstwa żelu powinna być równa, mieć gładką powierzchnię i grubość co najmniej 3 mm.

Dostępne u nas urządzenia oferują Państwu najwyższej jakości kompleksowe rozwiązanie pozwalające na szybkie i niezawodne przygotowanie pożywek i napełnianie płytek Petriego:

MEDIACLAVE: Urządzenie przygotowuje podłoże w jednym pojemniku. Temperatura, czas i ciśnienie są monitorowane podczas całego procesu sterylizacji, co gwarantuje udokumentowane i powtarzalne przygotowanie pożywki wysokiej jakości.

MEDIAJET: Urządzenie do automatycznego napełniania płytek Petriego może obsługiwać szalki o różnych rozmiarach, pochodzące od różnych producentów. Lampa UV emituje skuteczne promieniowanie bakteriobójcze UV-C. MEDIAJET jest bezpośrednio podłączony do przyrządu do przygotowania pożywki MEDIACLAVE i może być używany nawet do napełniania probówek.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='630' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Aparat MEDIACLAVE do przygotowywania pożywek

Aparat MEDIACLAVE do przygotowywania pożywek

Aparat MEDIACLAVE do przygotowywania pożywek. Automatyczne przygotowywanie do 10 lub 30l pożywki (w zależności od modelu). Proces składa się z etapu mieszania, podgrzewania, sterylizacji, schładzania i utrzymania odpowiedniej temperatury w czasie rozlewania.

Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki i do probówek

Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki i do probówek

MEDIAJET jest aparatem do rozlewania podłoży mikrobiologicznych w warunkach sterylnych. Urządzenie w zależności od modelu i modułów opcjonalnych może obsługiwać płytki Petriego o średnicy 35, 60 lub 90 mm. Dodatkowy moduł jest przystosowany do napełniania probówek.

Pompa perystaltyczna DOSE IT

Pompa perystaltyczna DOSE IT

Pompa perystaltyczna DOSE IT Pompa mikrobiologiczna, możliwość kalibracji na pożywkę o konkretnej gęstości, kalifikacja

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014