Reometry rotacyjne i przemysłowe

Reometr jest urządzeniem służącym do pomiaru właściwości reologicznych materiałów; reologia definiowana jest jako badanie przepływu i deformacji materii, opisujące zależność między siłą, deformacją i czasem.

W przeciwieństwie do wiskozymetru, który może mierzyć lepkość cieczy tylko w ograniczonym zakresie warunków, reometr jest w stanie mierzyć lepkość i sprężystość materiałów nienewtonowskich w szerokim zakresie warunków. Niektóre z najważniejszych właściwości, które mogą być mierzone przy użyciu reometru to lepkość, sprężystość, granica plastyczności, tiksotropia, lepkość rozciągania, podatność na pełzanie i relaksacja naprężeń, jak również parametry istotne dla procesu technologicznego, takie jak pęcznienie matrycy, pęknięcie stopu.

Działanie
Próbka wtłaczana jest przez matrycę o ściśle określonych wymiarach pod wysokim ciśnieniem. Spadek ciśnienia w matrycy jest mierzony w celu uzyskania danych o ciśnieniu przepływu cieczy, na podstawie których oblicza się wybrane właściwości. Temperatura i szybkość ścinania mogą być ściśle kontrolowane w celu symulacji odporności na działania w określonym środowisku.

Pochodząca z przemysłu polimerowego reometria kapilarna jest przydatna do pomiaru profili lepkościowych zawiesin i zawiesin zawierających stosunkowo duże cząstki. W przemyśle można badać stopione polimery, zawiesiny ceramiczne, środki spożywcze, tusze i powłoki. Reometry kapilarne mogą stosować bardzo duże siły, co pozwala na badanie zachowania przy znacznie większych prędkościach ścinania niż jest to możliwe w przypadku reometrów obrotowych. Wysoka wydajność przy ścinaniu jest istotna w wielu procesach przemysłowych, takich jak wytłaczanie i natryskiwanie.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='574' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Lepkościomierz rotacyjny Rheotest® RN-SE

Lepkościomierz rotacyjny Rheotest® RN-SE

Reometr rotacyjny model RN – SE jest aparatem do prowadzenia badań lepkości różnych substancji od lepkości wody do substancji o konsystencji plasteliny. DIN 53019 , DIN 53018, ASTM ISO 2555, ASTM D2983, DIN 51398, ISO 3219.

Przemysłowe systemy rotacyjne

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem PDF

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014