Spektrofotometry UV-Vis

Spektrofotometr UV-VIS jest urządzeniem zbudowanym z lampy, monochromatora, miejsca na próbkę (kuwety) i wzorca oraz fotodetektora. Jego działanie na przepuszczeniu wiązki światła o określonej długości fali przez próbkę, a następnie przetworzeniu energii promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną.

Co to jest spektrometria UV-VIS?

Spektrometria jest popularną techniką analityczną, która wykorzystuje zjawisko absorbcji fal świetlnych w ośrodku o różnej gęstości i strukturze, zgodnie z prawem Lamberta - Beera. Po przejściu wiązki przez badaną substancję otrzymane widmo UV VIS po porównaniu z krzywą wzorcową pozwala określić zarówno obecność, jak i stężenie substancji w próbce.

Zastosowanie spektrofotometrów UV-VIS

Spektrofotometr UV-VIS znajduje zastosowanie przy badaniu obecności różnych substancji w próbce. Pozwala na identyfikację związków chemicznych oraz określanie składu mieszanin, a także na bezpośrednie oznaczania zawartości białka, kwasów nukleinowych (DNA, RNA) ilości sond RT-PRC i wielu innych oznaczań w Biologii i medycynie

Parametry spektrofotometru

Parametry spektrofotometru, które decydują o przeznaczeniu urządzenia to m.in zakres długości fal:

  • VIS 320-1100 nm,
  • UV-190-320 nm,
  • UV-VIS 190-1100 nm.

Oferujemy szeroką gamę spektrofotometrów UV-VIS do różnych zastosowań badawczych i analitycznych. Poniżej przedstawiamy spektrofotometry poszczególnych producentów.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='498' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014