Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='482' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
PI-MKX01

PI-MKX01

Miernik XRF typ PI-MKX 01 to klasyczny spektrometr laboratoryjny, pracujący na zasadzie spektrometrii rentgenowskiej EDXRF. Aparat wyposażony jest w detektor SDD, posiadający rozdzielczość od 125 do 140 eV, oraz lampę pracującą w zakresie do 50 keV. Wygodna, wysuwana automatycznie, komora próbek z rotacją naczynka pozwala na precyzyjne pomiary;

Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne

Spektrometry służą do bieżącej kontroli procentowej zawartości metali takich jak Fe, Zn, Pb, Cu i innych, w mierzonym medium, np. w strugach pulpy flotacyjnej. Zastosowanie znajdują m.in. w przemyśle: budowlanym, chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym.

Spektrometr fluorescencji Rentgenowskiej ED XRF PI-300

Spektrometr fluorescencji Rentgenowskiej ED XRF PI-300

Miernik XRF PI-300 to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, dedykowany do oznaczania zawartości pierwiastków w paliwach , smarach i olejach.

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014