Laboratoryjne spektrometry XRF

Spektrometr PI-100 XRF

Spektrometr PI-100 XRF


Aparat wyposażony jest w detektor SDD posiadający rozdzielczość od 125 do 140 eV, lub detektor PIN o rozdzielczości 190eV oraz lampę pracującą w zakresie do 50 keV.
Wygodna komora próbek z rotacją naczynka pozwala na precyzyjne pomiary.

Aparat wyposażony jest w polskojęzyczne oprogramowanie pozwalające w prosty sposób wykonywać analizy ilościowe i jakościowe, oraz oznaczać pierwiastki chemiczne położone w układzie okresowym, poczynając od Magnezu (Mg) do ołowiu (Pb) w zakresie od 100 ppm do 100%, a w szczególnych aplikacjach nawet od 1 ppm do 100%. Aparat ten szczególnie dedykowany jest do następujących analiz:

  • oznaczanie stężenia pierwiastków w próbkach wodnych, ściekach
  • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach stałych, proszkach
  • oznaczanie grubości warstw metali w plastikach
  • oznaczanie zawartości pierwiastków w glebach
  • oznaczanie pierwiastków w produktach petrochemicznych np. w olejach, smarach
  • oznaczanie pierwiastków w płynach chłodniczych

Producent: Polon-Izot

Spektrometry XRF.pdf

Spektrometry XRF.pdf (pdf, 1.54 Mb)


20 - 5 =
* - pola wymagane

Produkty powiązane

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014