Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

Przemysłowe spektrometry fluorescencyjne


 „Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją produktu na stronie producenta: www.polonizot.pl

Spektrometry fluorescencyjne stanowią grupę urządzeń w wykonaniu laboratoryjnym lub przemysłowym przeznaczoną do ciągłej analizy ilościowej i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od 16 (siarka) w próbkach stałych, sypkich i ciekłych. Działanie miernika oparte jest  na wzbudzaniu  przy  pomocy odpowiedniego źródła izotopowego charakterystycznego promieniowania pierwiastków oznaczanych w próbce. Jest ono wykrywane przez odpowiedni detektor a następnie,  po  wzmocnieniu w  wbudowanym analizatorze wielokanałowym tworzone jest widmo na podstawie którego system mikroprocesorowy wyposażony w specjalizowane programowanie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej badanego medium. Na podstawie dokonanej kalibracji wyniki podawane  są w postaci procentowego lub wagowego stężenia lub grubości powłoki.

analizowane pierwiastki

o liczbach atomowych ≥ 16

postać próbek

stałe, sypkie, ciekłe

czas pracy

ciągły 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • sonda pomiarowa;
  • sterownik mikroprocesorowy;
  • okablowanie;
  • dokumentacja (DTR, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności);
  • transport, montaż, uruchomienie urządzeń i szkolenie z obsługi.

Zastosowanie
Zastosowanie znajdują m.in. w przemyśle: budowlanym, chemicznymmetalurgicznymwydobywczym.

Producent
POLON-IZOT Sp. z o. o.


5 + 5 =
* - pola wymagane
DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014