Temperatura topnienia

Temperaturę przemiany kryształu w ciecz określa się jako temperaturę topnienia. Temperatura topnienia jest parametrem fizycznym, którego określenie jest jednym z etapów badania zarówno surowców, jak i produktu gotowego. Temperatura topnienia jest cennym parametrem nie tylko do identyfikacji związków organicznych, ale także do określenia ich czystości. Czyste związki organiczne charakteryzują się ostrą temperaturą topnienia, to znaczy że różnica pomiędzy temperaturą, w której zaczyna się kurczenie kryształów, a temperaturą, w której próbka przechodzi całkowicie w stan ciekły na ogół nie przekracza 0.5oC. Dlatego tak ważne jest aby aparatura pomiaru temperatury topnienia była jak najdokładniejsza.

BÜCHI oferuje dwa aparaty, przy użyciu których możliwe jest badanie temperatury topnienia – model automatyczny oraz wykorzystujący metodą wizualną.

Aparat M-565 do automatycznego oznaczania temperatury wrzenia i topnienia zaprojektowany jest do przeprowadzania profesjonalnej kontroli jakości. Posiada kolorowy wyświetlacz do obserwacji przejścia fazowego. Wyposażony jest również w kamerę oraz ma możliwość odtwarzania zapisanych nagrań co pozwala na ponowne przeglądanie i sprawdzanie procesu określania temperatury wrzenia i topnienia.

M-560 jest aparatem do manualnego wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia. Obserwację przemiany fazowej ułatwia szkło powiększające. Natomiast kalibracja jest bardzo intuicyjna a procedury weryfikacyjne zapewniają bardzo dokładne pomiary.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='423' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Aparat do napełniania kapilar model M-569

Aparat do napełniania kapilar model M-569

Aparat do napełniania kapilar model M-569 3 stanowiskowy aparat do napełniania kapilar pod kątem wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia badanych substancji.

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-560

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-560 Aparat do ręcznego wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia metodą obserwacji. Zakres temperatury do 400˚C. 3 stanowiska do wyznaczania temp. topnienia, 1 pozycja do wyznaczania temp. wrzenia.

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-565

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-565

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-565 Aparat z kamerą do automatycznego wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia. Zakres temperatury do 400˚C. 3 stanowiska do wyznaczania temp. topnienia, 1 pozycja do wyznaczania temp. wrzenia.

 

 

 

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014