Temperatura topnienia

Temperaturę przemiany kryształu w ciecz określa się jako temperaturę topnienia. Temperatura topnienia jest parametrem fizycznym, którego określenie jest jednym z etapów badania zarówno surowców, jak i produktu gotowego. Bűchi oferuje dwa aparaty, przy użyciu których możliwe jest badanie temperatury topnienia – model automatyczny oraz wykorzystujący metodą wizualną.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='423' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Aparat do napełniania kapilar model M-569

Aparat do napełniania kapilar model M-569

Aparat do napełniania kapilar model M-569 3 stanowiskowy aparat do napełniania kapilar pod kątem wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia badanych substancji.

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-560

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-560 Aparat do ręcznego wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia metodą obserwacji. Zakres temperatury do 400˚C. 3 stanowiska do wyznaczania temp. topnienia, 1 pozycja do wyznaczania temp. wrzenia.

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-565

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-565

Aparat do wyznaczania temperatury topnienia model M-565 Aparat z kamerą do automatycznego wyznaczania temperatury topnienia i wrzenia. Zakres temperatury do 400˚C. 3 stanowiska do wyznaczania temp. topnienia, 1 pozycja do wyznaczania temp. wrzenia.

 

 

 

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014