Tlenomierze

Oferowane przez nas tlenomierze służą do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie i cieczach lub tlenu w powietrzu. Pomiar tlenu może być dokonywany w % lub w mg/l. Tlenomierze służą do pomiaru zawartości tlenu w różnych cieczach, m.in. do pomiarów wody ultra czystej (w energetyce), wody czystej, wody gruntowej, wody w rzekach i jeziorach, ścieków lub w niektórych procesach chemicznych oraz w browarnictwie. W zależności od miejsca pracy, oferujemy:

  • Przenośne tlenomierze do pracy w terenie.
  • Przenośne tlenomierze do prac laboratoryjnych i terenowych.
  • Tlenomierze laboratoryjne (stołowe, stołowe, z wieloma innymi funkcjami).


Pomiary tlenu są również możliwe dzięki naszym wielofunkcyjnym miernikom tlenu. Oferujemy również przenośne tlenomierze, które wyznaczają śladowe ilości tlenu w obwodach zamkniętych w wodach odtlenionych. Nasze tlenomierze współpracują z galwanicznymi czujnikami tlenu. Czujniki te są dokładne, łatwe w obsłudze, a przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji mogą pracować przez kilka lat. Ich cena jest bardzo korzystna.

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='398' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014