Automatyczny ekstraktor model FatExtractor E-500 Buchi

Automatyczny ekstraktor model FatExtractor E-500 Buchi

Uniwersalny ekstraktor E-500 Pro spełnia najwyższe wymagania w zakresie elastyczności aplikacji i norm bezpieczeństwa dla wszystkich w/w rodzajów ekstrakcji.

Uniwersalny ekstraktor E-500 Pro spełnia najwyższe wymagania w zakresie elastyczności aplikacji i norm bezpieczeństwa dla wszystkich w/w rodzajów ekstrakcji.

Oznaczanie całkowitej zawartości tłuszczu lub tłuszczu surowego jest wymagana dla większości produktów spożywczych i pasz.
Ekstraktor E-500 jest przeznaczony do ekstrakcji próbek stałych i półstałych w celu szybkiego i zgodnego z normami oznaczania zawartości tłuszczu. Poprzez prostą wymianę zespołu szkła ekstraktor FatExtractor E-500 jest zgodny z metodami standardowymi, takimi jak Soxhlet, ekstrakcja na gorąco (HE) czy też Twisselmann (ECE) Zespół szklany jest wymienny do późniejszej konwersji na inną metodę ekstrakcji z użyciem eteru naftowego, eteru dietylowego, heksanu czy chloroformu. Alternatywę stanowi konfiguracja szkła LSV (Large Sample Volume) zaprojektowana dla dużych objętości próbek, pozwalajaca na uzyskanie niskiego poziomu wykrywalności analitu.

Cechy wyróżniające ekstraktor E-500:

 • Wymienne zespoły szklane (SOX-HE-ECE)
  • Sześć odrębnych stanowisk ekstrakcyjnych umożliwiających indywidualną kontrolę procesu i pracę z wybraną metodą ekstrakcji. Łatwa wymiana szkła zgodna z Soxhlet, Randall (HE) i Twisselmann (ECE).
  • Możliwość dostosowania szkła do zmieniających się potrzeb i wymagań.
  • Korzyści z wyjątkowo szybkiej ekstrakcji i najniższego zużycia rozpuszczalnika (HE).
 • Czujnik ochrony analitu (opcjonalnie)
  • Nowatorskie rozwiązanie firmy Buchi do monitoringu obecności i poziomu rozpuszczalnika w naczyniu, gwarantujące utrzymanie tylko jego minimalnej ilości/poziomu, co się przekłada na najlepszy odzysk analitu oraz ochronę przed degradacją próbek wrażliwych na ciepło.
  • Zapobiega wysychaniu naczynia w trakcie procesu.
 • Odzysk rozpuszczalnika
  • Świeżo destylowany rozpuszczalnik jest zbierany w łatwo dostępnej i dającej się odłączyć butelce.
  • Prowadzony proces ekstrakcji jest przyjazny dla środowiska i daje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy.
  • Zastosowany innowacyjny system uszczelnienia kołnierza z-seal gwarantuje minimalną emisję rozpuszczalników. w procesie ekstrakcji.
 • Suszenie konwencjonalne i SmartDrying
  Czas trwania i poziom ogrzewania na etapie suszenia są programowane w metodzie. Wybór czasu zależy od ilości użytego rozpuszczalnika i celu suszenia (wysuszenie lub pozostawienie objętości resztkowej rozpuszczalnika). Poziom ogrzewania jest wstępnie ustawiony dla rozpuszczalników zawartych w bibliotece rozpuszczalników. Opcja SmartDrying w ekstraktorze tłuszczu E-500 pozwala na szybkie i delikatne suszenie aż do całkowitego wysuszenia. Nie jest ona dostępna dla wszystkich konfiguracji (tylko Soxhlet i ECE). SmartDrying nie może być stosowany w przypadku ekstrakcji na gorąco, ponieważ poziom rozpuszczalnika znajduje się poniżej poziomu czujnika ochrony analitu podczas etapu suszenia. Istnieją dwie wersje SmartDrying, w zależności od obecności czujnika ochrony analitu lub jego braku. Gdy wybrana jest opcja suszenia SmartDrying, operator nie może ustawić poziomu ogrzewania w etapie płukania, ani poziomu ogrzewania lub czasu trwania etapu suszenia. Procedura jest w pełni kontrolowana przez system.
 • Indywidualne czujniki poziomu rozpuszczalnika
  • Możliwość dostosowania ustawienia czujnika poziomu/detekcji rozpuszczalnika do objętości próbki w każdym stanowisku pomiarowym.
 • Elastyczność zastosowań
  • Trzy różne metod ekstrakcji (Soxhlet, HE, ECE).
  • W przypadku próbek o niskiej zawartości oznaczanego materiału można użyć zestawu szkła o większej objętości (LVS), pozwalającego na zwiększenie wyjściowej objętość próbki o 60%.
  • Szybkie i równomierne ogrzewanie, nawet dla rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia, takich jak woda lub toluen.

Zastosowanie:

Przemysł spożywczy i paszowy - oznaczenia zawartości tłuszczu, lipidów, zanieczyszczeń poprodukcyjnych i materiałów do kontaktu ż żywnością, pozostałości jak pestycydy, leki weterynaryjne, substancje zapachowe i smakowe.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – oznaczenia zawartości toksyn roślinnych, substancji aktywnych w lekach, suplementach ziołowych i naturalnych, oraz odżywkach a także do pielęgnacji ciała.

Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych – oznaczenia dodatków, plastyfikatorów i stabilizatorów, zawartości PCB, WWA, ftalanów, parafin i formaldehydu.

Analizy środowiskowe – oznaczenia trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska, węglowodorów ropopochodnych, lotnych związków organicznych, materiałów wybuchowych.

Producent: BUCHI Labortechnik AG/Szwajcaria.

Ilość stanowisk ekstrakcyjnych:

6

Objętość zbiornika:

2L

Typowe zużycie rozp. na 1 stan.:

100 ml (SOX), 50ml (HE), 60ml (ECE)

Maksymalna ilość rozpuszczalnika:

175 ml

Stopień odzysku rozpuszczalnika:

> 90%

Liczba cykli/godz (SOX):

15

Rodzaj stosowanych rozp.:

eter naftowy, eter dietylowy, heksan, chloroform

Orientacyjny czas ekstrakcji:

90 min (SOX), 40min (HE), 60min (ECE)

Zużycie wody do chłodzenia:

max. 1.7 L/min

Wyświetlacz:

4.3” LCD lub opcjonalnie 7” LCD kolorowy, dotykowy

Pobór mocy:

1300 W

Zasilanie:

100-240 ± 10 % VAC/50Hz

Bezpiecznik:

10 A

Kategoria przepięciowa:

II

Wymiary (bez szkła):

638 x 595 x 613 mm (szer x głęb x wys)

Wymiary (ze szkłem Soxhlet):

638 x 595 x 742 mm (szer x głęb x wys)

Waga (bez szkła):

41,8 kg

Waga (ze szkłem): 49.6 kg
Całkowita moc grzewcza: 1200 W (max.)
Podłączenie na wąż: 6/9 mm
Nominalne ciśnienie wody: 6 bar
Maksym. ciśnienie wody: 8 bar
Miejsce użytkowania: wewnątrz budynku
Maksym. wysokość n.p.m. 2000m
Maksym. wilgotność względna: 80% (dla temp. do +31°C)
Temp. przechowywania: max. 45°C
Extraction Reports App: możliwość wysyłania powiadomień na urządzenia mobilne typu smartfon i tablet (dla iOS Android i Windows),
dających stały podgląd aktualnych parametrów trwającego procesu
(darmowa aplikacja ze strony internetowej Buchi)