Automatyczny uniwersalny ekstraktor Soxhlet model E-800 Pro Buchi

Automatyczny uniwersalny ekstraktor Soxhlet model E-800 Pro Buchi

Uniwersalny ekstraktor E-800 Pro spełnia najwyższe wymagania w zakresie elastyczności aplikacji i norm bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów ekstrakcji. Dzięki wysokowydajnemu systemowi grzewczemu i użytych inertnych materiałów, nie ma w nim ograniczeń dotyczących stosowanych rozpuszczalników.

Uniwersalny ekstraktor E-800 Pro spełnia najwyższe wymagania w zakresie elastyczności aplikacji i norm bezpieczeństwa dla wszystkich rodzajów ekstrakcji. Dzięki wysokowydajnemu systemowi grzewczemu i użytych inertnych materiałów, nie ma w nim ograniczeń dotyczących stosowanych rozpuszczalników. Zastosowanie zestawu szklanego z uniwersalną komorą umożliwia skorzystanie z dostępnych pięciu różnych metod ekstrakcji w ramach tego samego zestawu: Soxhlet, Soxhlet na ciepło, Soxhlet na gorąco HE (Randall), ekstrakcja ciągła, Twisselmann.
Alternatywę stanowi montaż szkła do realizacji ekonomicznej metody ekstrakcji ciągłej ECE (Economic Continuous Extraction) oraz konfiguracja szkła LSV (Large Sample Volume) zaprojektowana dla dużych objętości próbek, pozwalająca na uzyskanie niskiego poziomu wykrywalności analitu.

Cechy wyróżniające ekstraktor E-800 Pro:

Wielozadaniowość

 • Sześć odrębnych stanowisk ekstrakcyjnych umożliwiających indywidualną kontrolę procesu i jednoczesną pracę z różnymi metodami ekstrakcji.
 • Możliwość równoległego wykonywania kilku pakietów zadań.
 • Szybki przebieg metody i duża przepustowość próbek.

Czujnik ochrony analitu

 • Nowatorskie rozwiązanie firmy Buchi do monitoringu poziomu rozpuszczalnika w naczyniu, gwarantujące utrzymanie tylko jego minimalnej ilości/poziomu, co się przekłada na najlepszy odzysk analitu oraz ochronę próbek wrażliwych na ciepło przed ich degradacją.
 • Zapobieganie wysychaniu naczynia w trakcie procesu.

Zapewnienie w pełni obojętnych warunków i maksymalnego bezpieczeństwo analitu
Wszystkie komponenty w uniwersalnym ekstraktorze E-800 Pro, które mają kontakt z próbką i rozpuszczalnikami są wykonane z całkowicie obojętnego materiału.

 • Eliminacja zanieczyszczenia próbki i wszelkich efektów pamięciowych związanych z wypłukiwanymi materiałami.

Elastyczność zastosowań

 • Pięć różnych metod ekstrakcji w jednym uniwersalnym zestawie szkła. Możliwość wyboru optymalnej metody ekstrakcji w celu uzyskania najlepszego odzysku i powtarzalności wyników.
 • W przypadku próbek o niskiej zawartości oznaczanego materiału można użyć zestawu szkła o większej objętości (LVS), pozwalającego na zwiększenie wyjściowej objętość próbki o 60%.
 • Szybkie i równomierne ogrzewanie, nawet dla rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia, takich jak woda lub toluen.

Zastosowanie:

 • Przemysł spożywczy i paszowy - oznaczenia zawartości tłuszczu, lipidów, zanieczyszczeń poprodukcyjnych i materiałów do kontaktu ż żywnością, pozostałości jak pestycydy, leki weterynaryjne, substancje zapachowe i smakowe.
 • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – oznaczenia zawartości toksyn roślinnych, substancji aktywnych w lekach, suplementach ziołowych i naturalnych, oraz odżywkach a także do pielęgnacji ciała.
 • Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych – oznaczenia dodatków, plastyfikatorów i stabilizatorów, zawartości PCB, WWA, ftalanów, parafin i formaldehydu.
 • Analizy środowiskowe – oznaczenia trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska, węglowodorów ropopochodnych, lotnych związków organicznych, materiałów wybuchowych.

Producent: BÜCHI Labortechnik AG/Szwajcaria.

Ilość stanowisk pracy

6

Objętość zbiornika:

2 L

Ciśnienie max. gazu inertnego

3 bar (opcja dodatkowa)

Typowe zużycie rozp. na 1 stan.:

120 ml

Maksymalna ilość rozpuszczalnika:

175 ml

Stopień odzysku rozpuszczalnika:

> 90%

Liczba cykli/godz (SOX):

15

Liczba programów:

40

Rodzaj stosowanych rozp.:

woda, rozpuszczalniki organiczne o temp. wrzenia <150°C, brak innych ograniczeń

Wymiary aparatu

600 x 980 x 290mm

Orientacyjny czas ekstrakcji:

>120 min

Zużycie wody do chłodzenia:

max. 1.7 L/min

Wyświetlacz:

7” LCD, kolorowy, dotykowy

Pobór mocy:

1780 W

Zasilanie:

200-240 ± 10 % VAC/50Hz

Bezpiecznik:

10 A

Kategoria przepięciowa II

Materiały mające kontakt z próbką:

szkło borokrzemowe 3.3, PTFE, FFKM

Wymiary (bez szkła):

638 x 595 x 613 mm (szer x głęb x wys)

Wymiary (ze szkłem):

638 x 595 x 752 mm (szer x głęb x wys)

Waga (bez szkła): 44.8 kg
Waga (ze szkłem): 52.6 kg
Całkowita moc grzewcza:

1680 W (max.)

Podłączenie na wąż: 6/9 mm
Nominalne ciśnienie wody: 6 bar
Maksym. ciśnienie wody: 8 bar
Miejsce użytkowania: wewnątrz budynku

Maksym. wysokość n.p.m.

2000m

Maksym. wilgotność względna: 80% (dla temp. do +31°C)
Temp. przechowywania: max. 45°C

Extraction Reports App:

możliwość wysyłania powiadomień na urządzenia mobilne typu smartfon i tablet (dla iOS Android i Windows), dających stały podgląd aktualnych parametrów trwającego procesu (darmowa aplikacja ze strony internetowej Buchi)