Wielofunkcyjna stacja do dozowania model VIAFILL

Wielofunkcyjna stacja do dozowania model VIAFILL

VIAFILL są uniwersalnymi urządzeniami „liquid handling” dopełniającymi ofertę istniejących na rynku rozwiązań. Służą od pipetowania przy pomocy pipet automatycznych.

VIAFILL są uniwersalnymi urządzeniami „liquid handling” dopełniającymi ofertę istniejących na rynku rozwiązań. Służą od pipetowania przy pomocy pipet automatycznych.

Urządzenie może dozować płyn w zakresie 0,5 µl do 10 ml do płytek z 6, 12, 24, 48, 96, 384 i 1536 dołkowych.

Dodatkowo można zamontować podajnik płytek, który umożliwia pełną automatyzację procesu (kominy na 25 lub 50 płytek).

Zastosowanie:
Laboratoria mikrobiologiczne, biologiczne, biologii molekularnej

Producent:
INTEGRA Biosciences AG