Pompa próżniowa model MPC 301 Zp ATEX Cat.2

Pompa próżniowa model MPC 301 Zp ATEX Cat.2

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu firma ILMVAC stworzyła pompy do pracy w trudnych warunkach otoczenia – zagrożenia wybuchem.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu firma ILMVAC stworzyła pompy do pracy w trudnych warunkach otoczenia – zagrożenia wybuchem.

Odporne chemicznie pompy membranowe MPC nadają się do pracy nawet z agresywnymi rozpuszczalnikami i oparami kwasów. Membrana oraz wszystkie części mające kontakt z oparami, są wykonane z teflonu i jego pochodnych. Głowice i połączenia są wzmacniane włóknem węglowym – dodatkowo chroniącym przed wyładowaniami elektrostatycznymi, co zapewnia bezpieczną pracę z oparami gazów.

Spełniają wymagania: 1999/92/EG (ATEX 137) oraz 94/9/EG (ATEX 95).

Oznaczenie EX: II 2G c II B T4x

Zastosowanie:
Pompy próżniowe membranowe MPC Ex stosowane są do odpompowywania gazów, filtracji próżniowej, jako źródło próżni w warunkach zagrożenia wybuchem. Używane są w laboratoriach chemicznych, biochemicznych, farmaceutycznych, chemii analitycznej, badań żywności i ochrony środowiska oraz laboratoriach przemysłowych.

Producent:
WELCH-ILMVAC