Skruber Donserv KEJ-TECH SC2

Skruber Donserv KEJ-TECH SC2

Urządzenie neutralizujące gazy generowane w trakcie procesu mineralizacji w metodzie Kjeldahla lub innym procesie. Pracujące w systemie 2-etapowym.

Urządzenie neutralizujące gazy generowane w trakcie procesu mineralizacji w metodzie Kjeldahla lub innym procesie. Charakteryzuje się bardzo dobrą neutralizacją i adsorbcją. Służyć może zarówno do oczyszczania gazów, jak i wychwytywania z mieszanin gazowych pożądanych składników. Absorber działa na zasadzie absorpcji gazu w cieczy. To urządzenie jest najlepszym instrumentem do zbierania i oczyszczania oparów kwasu, posiada filtr wtórny i antykorozyjną pompę podciśnieniową. W pierwszym etapie opary kwasów są neutralizowane przez odpowiednie stężenie roztworu alkalicznego przed przefiltrowaniem do drugiego etapu. W drugim etapie woda destylowana jest wykorzystywana do dalszego filtrowania pozostałych gazów odlotowych.

 

Cechy i zalety:

  • Urządzenie do neutralizacji kwasów i zasad z własną pompą podciśnieniową
  • Duże natężenie przepływu
  • Charakteryzuje się długą żywotnością,
  • Łatwe w użyciu.
  • Dzięki procedurze filtracji ługu alkalicznego i wody destylowanej urządzenie osiąga wysoki standard odprowadzania gazów.
  • Duża powierzchnia styku gazu i cieczy wyraźnie poprawia skuteczność neutralizacji.

 

Zastosowanie:
Przy oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.
 

Wlot powietrza:                                          Podwójny kanał

Wydajność:                                                   2 * 30L / min

Pojemnik z roztworem alkaliów:           1L

Pojemnik z wodą destylowaną:             1L

Stężenie ługu:                                             10%-25%

Zasilanie:                                                       AC220V/50Hz

 Pobór mocy:                                                120 W

Waga netto:                                                 10 kg

Wymiary w mm:                                          300*300*500