Wyposażenie

Wyposażenie

Firma Huber oferuje szeroką gamę dodatkowego wyposażenia.

Firma Huber oferuje szeroką gamę dodatkowego wyposażenia:

 • stojaki na probówki do łaźni
 • zewnętrzne czujniki temperatury
 • wkłady ograniczające
 • adaptery do termostatowania zewnętrznego i chłodzenia wodą wodociągową
 • wkłady kalibracyjne
 • oprogramowanie komputerowe
 • węże izolowane
 • oleje silikonowe
 • końcówki redukcyjne
  itd.

Producent
Huber Niemcy