Aparat TL 7550 trace w badaniach Uniwersytetu Śląskiego -Publikacja w Journal of Solution Chemistry

Na Uniwersytecie Śląskim, przy użyciu aparatu TL 7550 trace, zespół naukowy (w składzie którego był również DONSERV) wykonał badania cieczy jonowych. Wyniki badań opublikowano w Journal of Solution Chemistry wraz z informacją o używanym sprzęcie i metodzie pomiarowej.