Reometry

Reometr jest urządzeniem służącym do pomiaru właściwości reologicznych materiałów; reologia definiowana jest jako badanie przepływu i deformacji materii, opisujące zależność między siłą, deformacją i czasem.

W przeciwieństwie do wiskozymetru, który może mierzyć lepkość cieczy tylko w ograniczonym zakresie warunków, reometr jest w stanie mierzyć lepkość i sprężystość materiałów nienewtonowskich w szerokim zakresie warunków. Niektóre z najważniejszych właściwości, które mogą być mierzone przy użyciu reometru to lepkość, sprężystość, granica plastyczności, tiksotropia, lepkość rozciągania, podatność na pełzanie i relaksacja naprężeń, jak również parametry istotne dla procesu technologicznego, takie jak pęcznienie matrycy, pęknięcie stopu.

Działanie
Próbka wtłaczana jest przez matrycę o ściśle określonych wymiarach pod wysokim ciśnieniem. Spadek ciśnienia w matrycy jest mierzony w celu uzyskania danych o ciśnieniu przepływu cieczy, na podstawie których oblicza się wybrane właściwości. Temperatura i szybkość ścinania mogą być ściśle kontrolowane w celu symulacji odporności na działania w określonym środowisku.

Pochodząca z przemysłu polimerowego reometria kapilarna jest przydatna do pomiaru profili lepkościowych zawiesin i zawiesin zawierających stosunkowo duże cząstki. W przemyśle można badać stopione polimery, zawiesiny ceramiczne, środki spożywcze, tusze i powłoki. Reometry kapilarne mogą stosować bardzo duże siły, co pozwala na badanie zachowania przy znacznie większych prędkościach ścinania niż jest to możliwe w przypadku reometrów obrotowych. Wysoka wydajność przy ścinaniu jest istotna w wielu procesach przemysłowych, takich jak wytłaczanie i natryskiwanie.