Formularz serwisowy

Zgłoszenie serwisowe - Etap 1

Dane zgłaszającego

Miejsce wykonywania usługi

Jeśli urządzenie ma zostać dostarczone do siedziby Donserv, po uzupełnieniu formularza należy pobrać PDF, wydrukować go i dostarczyć do przesyłki urządzenia.
Nad formularzem znajduje się również instrukcja prawidłowego zapakowania paczki.

Zgłoszenie serwisowe - Etap 2

Identyfikacja urządzenia

Oczekiwane usługi

Akceptacja regulaminu

Karta bezpieczeństwa - Etap 3 Jeśli urządzenie ma/miało kontakt z materiałem niebezpiecznym

1 Na podstawie dyrektywy Rady Unii Europejskiej 1998/81/WE Dziennik Urzędowy L 330 , 05/12/1998 P. 0013 – 0031

* - pola wymagane