Sprzęt laboratoryjny - wyposażenie laboratorium

Zaprojektowanie pracowni laboratoryjnej wymaga precyzji i rozwagi. Od tego, w jaki sprzęt laboratoryjny zainwestujemy będą zależały wyniki badań, analiz oraz testów. Specjalistyczne wyposażenie powinno pasować do specyfiki wykonywanych zleceń – inny sprzęt znajdzie się w miejscu, w którym laboranci pracują nad syntezą związków chemicznych, a jeszcze inny będzie przeznaczony dla pracowni „pod specjalnym nadzorem”.

Do podstawowego wyposażenia pracowni różnego typu zalicza się natomiast pompy próżniowe. Pozwalają one na wytworzenie ciśnienia niższego niż atmosferyczne, co jest koniecznością w przypadku wielu procesów zachodzących w laboratoriach. Poprzez wytworzenie warunków podobnych do próżni, pompy pełnią ważną rolę w trakcie filtracji i destylacji rozpuszczalników oraz kwasów, przygotowywania próbek czy osuszania.

Odporne chemicznie pompy próżniowe odprowadzają opary gazów i zapewniają bezpieczne warunki pracy nawet wówczas, kiedy praca polega na użyciu agresywnych rozpuszczalników i kwasów. Sprzęt tego typu może także z powodzeniem wspierać pracę innych laboratoryjnych urządzeń. Istnieje wiele rodzajów pomp próżniowych, zaś najpopularniejszym sposobem na rozróżnienie ich jest ich podział na sposób działania. W tej kategorii wyróżniamy przyrządy: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe. Urządzenia do usuwania gazów zobaczymy m.in. w pracowniach biologicznych, mikrobiologicznych, farmaceutycznych oraz tych, które zajmują się badaniem produktów żywnościowych czy przemysłowych.

Planując specjalistyczne wyposażenie laboratoriów wiele zakładów decyduje się również na zakup urządzeń do pomiarów. W części pracowni, np. petrochemicznych spotkamy kalorymetry. Urządzenia te dzielą się na niewybuchowe oraz wybuchowe z wbudowaną bomba, a dzięki ich użyciu możliwe będzie wyznaczenie ciepła spalania czy ustalenie wartości opałowej różnych substancji.

Bez względu na to, jakie wyposażenie znajduje się w pracowni badawczej, aparatura musi spełniać najwyższe standardy. Jest to jeden z warunków koniecznych do tego, żeby otrzymać prawidłowe wyniki analiz.